Digital Infospace Security Initiative je platforma ktorá podporuje  kvalitnejší a transparentnejší infopriestor. Naším poslaním je posilňovať informačnú odolnosť jednotlivcov, komunít a celej spoločnosti. Navrhujeme, vytvárame a propagujeme stratégie a postupy, ktorých cieľom je predchádzať a minimalizovať dopady negatívnych fenoménov informačnej doby.

Staviame na troch pilieroch: vzdelávanie, výskum a advokácia. Tieto sú pre nás základom budovania virtuálnej obranu voči manipuláciám, dezinformáciám a podvodnému informačnému pôsobeniu. Je našou ambíciou prepájať bezpečnostnú komunitu a  komunitu IT, odborných zástupcov verejnej správy, politikov a občiansku spoločnosť.

V dlhodobom horizonte je naším hlavným cieľom zabezpečiť kvalitné informačné prostredie, ktoré umožňuje prijímať zodpovedné rozhodnutia a prispieva k zachovaniu demokratického zriadenia a ochrane ľudských práv a slobôd.

Digital Infospace Security Initiative je spoločným projektom Inštitútu strategických politík, Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku a portálu Infosecurity.sk

Close