5G siete nie sú globálnym experimentom

Daný článok sa zaoberá 5G sieťami a ich údajnou rizikovosťou pre zdravie človeka. Hovorí sa v ňom o nebezpečných frekvenciách, s ktorými budú vysielače pracovať a o veľkej hustote zariadení, ktoré budú mať vplyv na každého bez rozdielu. Neargumentuje nijakými štúdiami o bezpečnosti, a naopak mnohými štúdiami o negatívnych dopadoch pre človeka. Celé 5G je spojené s lobingom telekomunikačných spoločností, veľkých korporácií a kapitalizmu obecne.

Bez autora

Článok je uverejnený na internetovom portáli badatel.sk, ktorý je stránkou konspiratori.sk hodnotený číslom 9,6/10, čo zodpovedá veľmi veľkej nedôveryhodnosti média. Článok nemá uvedeného žiadneho autora a rovnako sa v ňom nenachádzajú žiadne odkazy, cez ktoré by si mohol čitateľ overiť uverejnené informácie. Na konci textu je zmienený ako zdroj článok z anglickej webovej stránky wakingtime.com, ktorá je na portáli mediabiasfactcheck.com označená za veľmi nedôveryhodnú, s vysokou mierou zverejňovania pseudovedy a konšpirácií. Z pôvodného zdroja sú dokonca nekriticky prebraté aj časti, ktoré sa zaoberajú americkými inštitúciami a hodnotami, ktoré majú pre Európana nulovú výpovednú hodnotu.

Dopad 5G na človeka

Základom daného textu je kritika technológie 5G a jej dopadu na zdravie človeka.

Hneď na začiatku sa píše, že sa nejedná o obyčajnú aktualizáciu, ale o veľký nárast a zmenu, ktorej budeme vystavení všetci bez rozdielu. 5G vraj využíva „extrémne vysoké frekvencie (milimetrové vlny) 25 gigahertzov (GHz), či vyššie“.

Na Slovensku sa pritom uvažuje nad dvoma nosnými pásmami pre 5G. Prvé je v rozmedzí 3,4-3,8 GHz, ktoré v súčasnosti využíva fixný LTE internet. Druhým pásmom bude 700 MHz, ktoré je využívané digitálnou televíziou (DVB-T). V Európe však bude možné využívať aj milimetrové vlny v pásme 24,5 až 27,5 GHz. V budúcnosti nie je vylúčené prideľovanie ďalších frekvencií z oblastí mm vĺn (mmWave) až do 60 GHz a vyššie.

Treba dodať, že tieto pásma sú využívané už aj dnes. V mobilných sieťach sa však doteraz nepoužívali, pretože sa v priestore obtiažne šíria. Aj z tohto dôvodu je nutné aby boli  základňové stanice v tomto pásme rozmiestnené v pomerne malých rozostupoch, čo umožní dostatočne pokryť celý priestor.

Báť sa však negatívneho vplyvu žiarenia je zbytočné.

Nárastom staníc a vysielačov sa určite zvýši elektrosmog, ale milimetrové vlny sú výrazne tlmené takmer akoukoľvek prekážkou od hmly, dažďa, až po steny budov.

Samotná pokožka pre ne predstavuje takmer nepreniknuteľnú bariéru. Pri frekvenciách používaných milimetrovými vlnami, je hĺbka preniknutia menšia ako 1 mm, a teda prakticky ani neprekračuje epidermu pokožky.

Tieto zariadenia navyše vysielajú neionizujúce žiarenie, ktoré nedokáže zmeniť štruktúru molekúl.

Fyzikálne zmeny (ako napríklad zohriatie) je možné, ale dokáže to iba zariadenie s veľmi silným výkonom, akým je napríklad mikrovlnka.

Bezpečnostné smernice pre úroveň vystavenia ľudí žiareniu vraj neboli už 20 rokov aktualizované. V skutočnosti však boli niekoľkokrát preverované odborníkmi s výsledkom, že ich netreba meniť.

V texte sa ďalej píše o tom, že neexistujú štúdie, ktoré by ukázali neškodnosť, ale existuje nespočetné množstvo, ktoré hovoria o negatívnych účinkoch. V skutočnosti sa však štatisticky nepotvrdila škodlivosť neionizujúceho žiarenia.   

Text ďalej šíri informáciu, že 5G môže zvyšovať úmrtnosť na koronavírus. Túto hlúposť sme pritom debunkovali v samostatnom článku.

Neskôr text prechádza do konšpirovania kedy tvrdí, že 5G je určený na dohľad kapitalizmu nad našimi životmi. Na záver útočí na veľké korporácie ako SpaceX a satelity vypúšťané aj k účelu vyššej dostupnosti internetu hodnotí ako absolútnu katastrofu, ktorá zničí Zem a všetko živé.

Lenivá indukcia i masa falošných expertov

Samotný text má za účel vykresliť 5G žiarenie ako zlo, ktoré bude mať na planétu katastrofálne následky. Text je neobjektívny, navyše bez snahy o seriózne podloženie tvrdení. Možno pozorovať jav Cherry-picking, kedy sa autor vôbec nesnaží brať v úvahu množstvo často relevantnejších vedeckých prací, ktoré vyvracajú jeho tvrdenia. S tým priamo súvisí jav lenivej indukcie, keďže do vytvárania záverov sa neberú relevantné dôkazy.

Tento text je zároveň skvelým príkladom javu masa falošných expertov, keďže argumentácia je postavená na nespočetnej mase „štúdií a expertov“, ktorí sa voči 5G ohradzujú.

Zároveň možno pozorovať výskyt javu prílišného zjednodušovania.

Audiovizuálna časť

Audiovizuálna časť je tvorená iba jedným náhľadovým obrázkom. Ten síce nevzbudzuje negatívnu emóciu, avšak kružnice znázorňujúce šírenie neviditeľného signálu budia dojem ostražitosti, či neznáma.

Záver

Text sa snaží tváriť ako stručný sumár argumentov proti 5G technológii. V skutočnosti však len zahlcuje čitateľa nepresnými faktami a neúplnými pravdami. Ponúka predovšetkým zveličujúce gestá, strašné dôsledky, extrémne hodnoty, obrovské množstvo štúdií a expertov v neprospech 5G. Čitateľ sa pritom nedozvie ani len základné informácie o fungovaní týchto technológií a žiarení obecne.   

Celkové hodnotenie redakcie: 2,5/7


Autor analýzy: Adam Sitko

Close