Black lives matter nie je útokom na bielu farbu

Článok sa zaoberá súčasnými protirasistickými hnutiami, ktoré považuje len za jeden zo spôsobov zvýšenia prestíže politikov a podnikateľov. Boj proti rasizmu sám o sebe vraj vôbec nezohráva kľúčovú úlohu. Táto „revolúcia zhora“ je využívaná na marketing firiem a politických strán, ktoré si chcú takýmto zblížením sa s ľuďmi a ich hnutiami zvýšiť obrat a „nahrabať peniaze.“

Ruská spojka

Autorom článku je Eugen Rusnák. Je známe, že sa jedná o pseudonym ruského novinára Jevgenija Paľceva, ktorý úzko spolupracuje s Kremľom financovanou mediálnou sieťou Sputnik. Ten Európska únia pokladá za jeden z hlavných ruských nástrojov na šírenie propagandy a podrývanie demokracie v Európe. Autor je sám o sebe nedôveryhodný. V texte sa nachádza iba jeden jediný zdroj, ktorý sa navyše zaoberá pomerne nedôležitým bodom.

Nad rámec faktov

Napriek nedostatočnému ozdrojovaniu a otáznym väzbám autora je však väčšina informácií v texte pravdivá – aktivisti strhli niekoľko sôch naprieč USA a v Európe, viceprezident Googlu skutočne propaguje zavedenie neutrálnejšieho jazyku v podnikaní, a začiatkom protestov utrpeli materiálne škody nielen ľudia bielej pleti. Podľa verejnej mienky tiež niektoré spoločnosti nie sú úprimné vo svojich vyhláseniach, v ktorých odsudzujú rasizmus a podporujú hnutie Black Lives Matter. Niektorým môže ísť iba o reklamu a zárobok. Vychádzajú dokonca aj články o tom, ako rozpoznať, ktoré firmy iba sledujú zisk, a ktoré úprimne veria v rasovú rovnosť a protirasistické hnutia.

Autor však ide vo svojom texte nad rámec týchto fakticky správnych informácií a následne celú problematiku zveličuje. Predpokladá totiž, že sa celý problém posunie až do takého rozmeru, že bude vlastne zakázané využitie alebo pomenovanie bielej farby. Takéto tvrdenie je samozrejme úplne špekulatívne a nereálne. Prehnaný pesimizmus a vykreslenie našej neodvratnej „temnej budúcnosti“ využíva na podčiarknutie svojho pohľadu.

Kultúrna hrozba

Hoci autor v článku priamo na nikoho neútočí, zo zafarbenia textu je citeľná značná subjektivita a negatívne emócie. Politická, podnikateľská a šoubiznisová scéna je autorom zosmiešňovaná a očierňovaná výrokmi typu „úroveň IQ 5000 rokov pred Kristom.“

Autor navyše značne generalizuje celú politickú a šoubiznisovú scénu – niektoré spoločnosti a osobnosti síce naozaj využívajú rasové nepokoje ako priestor na reklamu, autor však tento jav okamžite aplikoval na všetky zapojené strany a označil ich za akýchsi oportunistov.

Rusnák, alias Paľcev si neodpustil ani zakomponovanie Slovenska a jeho kultúry – presnejšie to, ako by našej krajine mohlo celé hnutie Black Lives Matter a „hon na farby“ uškodiť. Odvoláva sa napríklad na bielu farbu v našej vlajke, na farby Bratislavského či Spišského hradu a na farbu našich krojov, ktoré sú úzko späté so slovenskou kultúrou. Autor tak v podstate naznačil negatívny vplyv zahraničných hnutí a problémov na Slovensko, ktoré môžu uškodiť našej kultúre – buď bude Slovensko vnímané ako rasistické, alebo bude musieť zmeniť a poprieť svoju národnú kultúru. Autor v tejto sekcii používa tzv. konfirmačné skreslenie, teda vyhľadávanie informácií alebo bodov, ktoré podporujú jeho vopred určenú myšlienku a “vieru.” Jedná sa iba o ďalší spôsob ako podložiť svoj pohľad a podnietiť čitateľa argumentmi o ohrození slovenskej kultúry.

Audiovizuálne pomôcky

Použitý obrázok napriek svojej horšej kvalite zodpovedá téme i obsahu článku. Nie je populistický ani emočne zafarbený a čitateľovi dá okamžite informáciu o tom, čo je podstatou textu.

Záver

Článok síce pracuje s pravdivými informáciami, autor však nedoložil takmer nijaké zdroje. Tie by článku výrazne zvýšili kredibilitu. Problematickým bodom článku je však aj jeho výrazná subjektivita a vyvolávanie akejsi paniky. Hoci na nikoho neútočí, je možné badať negatívny pohľad na hnutie Black Lives Matter a na politické a podnikateľské sféry ktoré ho podporujú.

Celkové hodnotenie redakcie: 2,7/7


Autor analýzy: Marián Maraffko

Close