Blíži sa koniec demokratických volieb?

Komentár zverejnený na webe sputnik.cz sa venuje otázke demokratických volieb. Podľa autora voľby strácajú zmysel a ich výsledky budú v budúcnosti spochybňované opozíciou do takej miery, kedy sa bude požadovať „pouličné prevzatie moci“. Dôkazom takéhoto vývoja má byť dianie v USA, kde sa v súčasnosti otvára téma potenciálneho spochybnenia výsledkov novembrových prezidentských volieb republikánskym kandidátom, Donadom Trumpom.

Kvalita a hodnovernosť zdrojov

Komentár Dmitrija Kosyreva, ruského novinára a autora špionážnych noviel, je publikovaný na webe sputnik.cz. Kosyrev, vystupujúci aj pod umeleckým menom Master Chen, sa venuje otázkam diplomacie, zahraničnej politiky či ideológií v kontexte Číny, Indie, štátov centrálnej a juhovýchodnej Ázie. V česko-slovenskom priestore jeho názory a komentáre preberajú weby s problematickým obsahom, napríklad protiproud.cz.

Autor odkázal aj na článok The Telegraph, ktorý je podľa webu Media Bias/Fact Check hodnotený ako pravicový portál so zmiešanou faktickosťou, a na článok Washington Post.

Bieloruská „demokracia“ vs. USA

Nosnou témou komentára je strácanie zmyslu demokratických volieb. Autor argumentuje tým, že výsledky bývajú opozíciou spochybňované a je požadované ich opakovanie. Reálne má však na mysli iba posledné bieloruské voľby, ktoré stoja v úzadí celého textu. Vo voľbách sa podľa neho prestáva klásť dôraz na skúsenosti a štátnu službu, a volia sa nevzdelaní kandidáti. Manipulatívne spája problematiku bieloruských volieb s predvolebnou kampaňou v USA.

Spochybňovanie volebných výsledkov prislúcha skôr štátom s mladou demokratickou históriou a nízkou úrovňou politickej kultúry, ktoré majú tendenciu využívať taktiky nedemokratických systémov. Spájanie tejto možnosti s USA je preto alarmujúce. Kosyrev však hovorí o páde demokracie a návrate k monarchii: „Když samotní učitelé ztroskotají, budou volby jako způsob zjištění, kdo má vládnout v zemi, připraveny o smysl a brzy již nebudou existovat.

Sprisahanie proti Trumpovi?

Autor komentára hovorí o otázke korešpondenčného hlasovania. Donald Trump v tomto kontexte uviedol, že nie je isté, či budú hlasy prijaté prostredníctvom poštových hlasovacích lístkov započítané. Otázka potenciálneho odmietnutia prijatia volebných výsledkov v prípade Trumpovej prehry, o ktorom hovorí aj Kosyrev, je teda reálne na mieste.

Trump viacnásobne upozorňoval na možnú manipuláciu volieb proti jeho osobe. Korešpondenčné hlasovanie býva spájané s možnou manipuláciou či podvodmi, k reálne preukázaným podvodom veľkého formátu však nedochádza. Článok hovorí o rozposielaní falošných hlasovacích lístkov či hlasovacích preukazov, ktoré je možné využiť viacnásobne. Početné štúdie na federálnej úrovni a v jednotlivých štátoch za posledné roky však neodhalili závažné podvody, existujú iba ojedinelé prípady.

Podľa štúdie Brennanského centra pre spravodlivosť z roku 2017 je celková miera všetkých volebných podvodov v USA medzi 0,00004% a 0,0009%. Pri hlasovaní poštou sa podvody objavujú v zanedbateľnej miere.

Ellen Weintraub, členka federálnej volebnej komisie, vyhlásila: „Neexistuje reálny základ pre konšpiračnú teóriu, že hlasovanie poštou vedie k podvodom.“ Päť štátov USA, vrátane republikánskeho Utahu, vedú takmer všetky volebné procesy prostredníctvom poštového hlasovania, pričom uvádzajú iba minimálnu mieru podvodov.

Kosyrev uvádza: „Demokraté používají a stupňují masovou koronavirovou paniku ve vlastním zájmu, počínaje tím, že v jejich státech měli tvrdou karanténu. A výsledek? Heslo „republikáni nás zabíjejí“, kolaps ekonomiky a masová agitace demokratů za hlasování na dálku.“ Napriek predpokladanému zdvojnásobeniu počtu poštových hlasov (niektoré štúdie uvádzajú až 70 percent) však experti nevidia dôvod pre zvýšenie miery podvodov.

V prípade prezidentských volieb v roku 2016 využil každý štvrtý volič hlasovanie poštou, pre ktoré už majú úrady zaužívané a overené postupy minimalizujúce volebné podvody.

Výskum Stanford University taktiež ukázal, že hlasovanie poštou by nemalo výrazne ovplyvniť niektorú zo strán.

Podkopávanie demokracie

Mimo spochybňovania existencie koronavírusu a preberania konšpirácie o korešpondenčnom hlasovaní sa v článku objavuje aj útok na demokratický politický systém. Autor nemôže vedieť, či hlasy obdržané korešpondenčným hlasovaním budú v prospech Demokratickej strany a povzbudzovanie voličov pre hlasovanie poštou za účelom zníženia rizika nákazy nie je nesprávne.

Konšpirácia ako dôkaz

Kosyrevov komentár je postavený na chybnej argumentácii a komparácii neporovnateľného. Napriek snahe o zvýšenie relevancie obsahuje text sugestívne tvrdenia a unáhlené závery. Autor operuje najmä s popieraním existencie koronavírusu a anti-USA naratívom. Útočí na Demokratickú stranu a jej predstaviteľov, avšak v hľadáčiku má aj demokraciu všeobecne.

Idol Lukašenko

V pozadí textu sa objavuje prvok velebenia totalitných režimov v prípade formálne demokratického Bieloruska a prezidenta, neslávne známeho tzv. posledného európskeho diktátora: „…volby představují proces výběru na nejvyšší post, nikoli bloggerů (anebo jejich žen), ale lidí s největšími zkušenostmi a dlouhým obdobím státní služby, se znalostí země a světa a s dalšími hodnotami.

Napokon je možné v texte analyzovať útok na demokraciu. Autor sa očividne prikláňa k scenáru, v ktorom nie sú zvolení politickí reprezentanti kritizovaní opozíciou a ich správanie nie je občanmi nijako kontrolované. Kosyrev hovorí o tendencii opozície prevziať moc: „Jde o zastaralou technologii, když se jedna opoziční síla v nějaké zemi připravuje na volby s jediným cílem, a sice zpochybnit jejich výsledky a uspořádat kvůli tomu „pouliční“ převzetí moci.“ Protestujúci však požadujú “len” nové slobodné a transparentné demokratické voľby, ktoré by spravodlivo rozhodli o deľbe moci.

Záver

Napriek istej úrovni faktickosti obsahuje komentár sugestívne, argumentačne a dôkazovo nepodložené tvrdenia, podopierajúce domnelú predstavu o nezmyselnosti demokratických volieb. Autorova rétorika je pomerne sofistikovaná a navonok pôsobí relevantne, jeho argumentácia je však chybná a prispieva k podkopávaniu demokracie a obhajobe bieloruského kvázi-demokratického režimu.

Celkové hodnotenie redakcie: 2,6/7


Autor analýzy: Michaela Ružičková

Editori: Matej Spišák, Peter Dubóczi

Close