Cieľom finančnej pomoci EÚ nie je vytvoriť superštát

Článok, v ktorom sa autor zaoberá kritikou EÚ a jej snahám vytvoriť prostredníctvom po-koronavírusovej finančnej pomoci členským štátom superštát, bol publikovaný agentúrou Sputnik. Text tiež uvádza, že pandémiu koronavírusu EÚ využíva na získanie väčších právomocí na úkor jednotlivých štátov, práve so snahou vytvoriť spomínaný superštát. Celý text je negatívne zameraný voči EÚ a európskej integrácii ako takej, s viditeľným apelom na národné cítenie.

Sputnik, Sputnik a zase Sputnik

Text bol uverejnený ruským médiom Sputnik, ktoré je známe svojou dezinformačnou agendou a konšpiračnými teóriami. Ďalšie zdroje, na ktoré autor odkazuje, sú vo väčšine prípadov iné články publikované Sputnikom. Autor sa tiež odkazuje na prepis prejavu poslanca Jana Skopečka v Poslaneckej snemovni, a tiež na spravodajstvo Európskeho parlamentu. V článku sa spomína aj rozhovor s ekonómom Romanom Malachom.

Balíček na obnovu ekonomík

Text fakticky podáva informácie ohľadom európskeho plánu, ktoré pre EÚ prinesie zadlženie vo výške 750 miliárd eur.

Tieto skutočnosti sú však autorom použité v rámci naratívu o budovaní superštátu, čo je samo o sebe zavádzajúce.

Článok správne uvádza aj to, že podľa plánu by za tento dlh ručili štátu EÚ spoločne.

Informácie ohľadom snahy zaviesť dane na úrovni EÚ sú vytrhnuté z kontextu a prezentované neobjektívne. Áno, na pôde Európskej komisie sa naozaj rieši, že by sa po-koronavírusové pôžičky splácali aj z európskych daní – menovite z novej ekologickej a digitálnej dane. Avšak autorove podanie evokuje, že túto daň budú musieť platiť všetci obyvatelia členských štátov, čo nie je pravda. O digitálnej dani sa jedná pre digitálnych gigantov, ako napríklad Google či Facebook.

Informácie ohľadom budúceho vývoja EÚ a hlbšej integrácie sú nepodložené, aj keď podobný scenár môže byť reálny. Nie je možné potvrdiť, a ani vyvrátiť, aké kroky budú v rámci európskej integrácie prijaté.

Superštát 

Už samotný nadpis je len clickbait, ktorý v podstate udáva vyznenie celého textu. Článok je kritický voči EÚ, ktorú autor v aktuálnom stave do určitej miery vníma ako záťaž, najmä, čo sa týka zadlženého “južného krídla” Európy.

Autor používa naratív “superštátu”, kedy tvrdí, že sa EÚ postupnými krokmi a zavádzaním daní na celoeurópskej úrovni snaží vytvoriť superštát, ktorý by prispel k obmedzovaniu suverenitu jednotlivých štátov.

Článok je skeptický voči snahe o obnovenie ekonomík. Vníma ju ako jeden z krokov pre vytvorenie superštátu pomocou spoločného ručenia za dlhy EÚ.

Negatívne vníma liberálne tendencie spojené s ekologickými snahami. Tie označuje ako “zelenú ideológiu”, ktorou sa podľa článku aktuálne Európska únia riadi. Dlhodobé pôžičky autor vníma ako určitú páku pre EÚ, aby mohla v budúcnosti voči členským štátom využiť neschopnosť splácať dlh, čo autor ďalej nešpecifikuje. To všetko evokuje snahu EÚ o získanie väčších právomocí, a do istej miery aj nahradzovanie jednotlivých vlád a vytváranie určitej formy jednotného európskeho štátu.

Audiovizuálne médiá

Obrázok využitý v článku je prevzatý z agentúry Associated Press (AP) a pôsobí neutrálnym dojmom.

Záver

Zdroje, na ktoré autor odkazuje, sú vo väčšine prípadov opäť len články z portálu Sputnik, ktorý publikuje konšpiračné teórie, ale tiež pro-ruské a anti-EÚ názory. Samotný nadpis je clickbait, ktorého cieľom je vyvolať negatívne emócie ohľadom EÚ, na čo nadväzuje samotný článok.

Celkové hodnotenie redakcie: 2,9/7


Autor analýzy: Dominik Zachar

Editori: Matej Spišák, Peter Dubóczi

Close