Digitálna totalita ako veľdielo Billa Gatesa?

Bill Gates je údajne hlavným architektom nového svetového poriadku. Ten má byť docielený najmä dvoma spôsobmi – celosvetovou digitálnou identifikáciou populácie a odstránením hotovostných platieb v prospech digitálnych. Táto komplexná digitalizácia sveta je prirovnávaná ku koncentračnému táboru, v ktorom bude obyvateľstvo celého sveta efektívne pod kontrolou bankárov a podnikateľov.

Diabolský kapitalizmus

Článok sa nachádza na portáli Infovojna.sk, ktorý nesie podľa projektu Konspiratori.sk hodnotenie 8,8 z 10 (10 je najhoršie). Jedná sa teda o nespoľahlivý zdroj, ktorý často prináša konšpiračné a dezinformačné texty.

Autorom článku je Valentín Katasonov, ruský profesor a doktor ekonómie, ktorý často kritizuje kapitalizmus ako nový systém otrokárstva. Zároveň je aj autorom rôznych konšpiračných článkov – napríklad spochybňuje prirodzený pôvod nového koronavírusu a pokladá ho za „teroristickú operáciu“ kapitalistov.

Autor teda má relevantnú akademickú a pracovnú minulosť, avšak jeho rázny odpor ku kapitalistickému ekonomickému systému a jeho tendencia písať konšpiračné články mu uberajú na kredibilite.

Bill Gates ako šedá eminencia

Hlavnou myšlienkou textu je to, že Bill Gates stojí za všetkými medzinárodnými, vládnymi a mimovládnymi organizáciami, a tiež hnutiami, ktoré autor pokladá za spôsob nastolenia nového svetového systému. Gates mal buď iniciovať ich založenie, alebo ich priamo vytvoriť pre naplnenie svojej digitálnej vízie.

Tieto tvrdenia sú však extrémne prehnané – partnerstvo Better Than Cash Alliance vzniklo najmä pod záštitou OSN, pričom Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov poskytuje spolu s inými nadáciami a fondami iba jeho financovanie.

K organizácii ID2020 je Bill Gates priraďovaný automaticky, keďže organizácia Gavi patrí medzi hlavných partnerov uvedených na stránke ID2020. Gavi síce bola založená Nadáciou Billa a Melindy Gatesovcov, avšak tento fakt negarantuje automatické zapojenie Gatesa do činnosti ID2020. Bill Gates nie je na stránkach uvedený ako partner – jeho zmienka v tomto článku sa dá nazvať ako čisto špekulatívna.

História sa opakuje?

Hoci je z článku zrejmé, že jeho cieľom je zdiskreditovanie Billa Gatesa, autor sa v texte vyvaroval väčších útokov priamo na jeho osobu. Napriek tomu sa tu však nachádza pár prehnaných prirovnaní. 

Do očí udiera najmä tvrdenie, že sa svetová populácia ocitne v akomsi „elektronickom koncentračnom tábore.“ Prirovnanie takejto konšpirácie s jednou z najväčších tragédií v histórii ľudstva je prinajmenšom nešťastné a opovrhnutiahodné.

Mimo to však článok pomerne objektívne popisuje informácie, ktoré čerpá zo stanovených zdrojov bez využívania hanlivého jazyka a útokov na Billa Gatesa alebo iné korporácie a vlády štátov zapojených do spoločenstva Better Than Cash Alliance.

Pochod do pekla

Priložený obrázok vykresľuje Billa Gatesa pri mase pochodujúcich ľudí. Jedná sa o obraz takej budúcnosti, akú si ju autor skrz digitalizáciu predstavuje – nový svetový poriadok, v ktorom bude populácia „naprogramovaná“ poslúchať a večne sledovaná Veľkým bratom. Text skrz tento výrazne upravený obrázok hrá na negatívne emócie v čitateľovi a podčiarkuje tým celkovú myšlienku – ako Bill Gates prinesie celý svet do novej dystopickej éry.

Záver

Tento článok je vo svojej podstate pomerne duálny a rozporuplný. Na jednu stranu v ňom nie je poskytované zarážajúce množstvo nesprávnych informácií alebo cielených lží, avšak meno Billa Gatesa je k tejto téme priradené pomerne nasilu. 

Hoci je z textu zjavné, že jeho úlohou je negatívne vykresliť postavu Billa Gatesa, autor sa vyhýba negatívnemu citovému zafarbeniu v texte a priamym útokom. Je potrebné čítať medzi riadkami a prihliadať na to, že jadrom textu je zdiskreditovanie Billa Gatesa.

Celkové hodnotenie redakcie: 1,8/7


Autor analýzy: Marián Maraffko

Editori: Matej Spišák, Peter Dubóczi

Close