Eduard Heger a Duch svätý?

Článok, súčasťou ktorého je video, hovoria o tom, ako minister financií, Eduard Heger, telepaticky komunikuje s Duchom Svätým a necháva si od neho radiť. Portál Infovojna.sk prebral článok po viac ako dvoch mesiacoch z YouTube kanála užívateľa “Kmeňový Šamanizmus”. Autor v ňom negatívne vykresľuje nielen ministra, ale aj premiéra Igora Matoviča. Snaží sa v čitateľovi navodiť pocit frustrácie a manipuluje s verejnou mienkou.

Video fanatika

Predmetný článok, vrátane videa, bol zverejnený na portáli infovojna.sk. Platforma konšpirátori.sk, ktorá zverejňuje zoznam pochybných a nedôveryhodných stránok, ohodnotila web známkou 8.8. A teda, ide o médium, ktoré je považované za vysoko neseriózny zdroj uverejňujúci predovšetkým dezinformácie a konšpirácie, ktoré čerpá z ďalších dezinfo webov.

Keďže jediným zdrojom, na ktorý článok odkazuje, je YouTube video, túto kategóriu hodnotíme vysoko negatívne.

Verte, neverte 

Text, ako aj samotné video, obsahujú skromný počet faktograficky overiteľných informácií. Autor používa subjektívne názory a súdy. 

Samotné video sa objavilo na internete už v roku 2017 a zverejnilo ho kresťanské spoločenstvo Martindom.

Súčasný minister v ňom opisuje vplyv Ducha svätého na jeho rozhodovanie. Video sa stalo virálnym až 31.5.2020, keď ho na svojom YouTube kanáli uverejnil vyššie spomenutý užívateľ. 

Eduard Heger, okrem iného, tvrdí, že práve Duch Svätý môže mať na nás vplyv a je schopný ovládať nielen našu myseľ, ale aj srdce, postoje, či emócie. Boh nás podľa neho neskutočne miluje a je náš nebeský otec, ktorý chce, aby sme ho dobre poznali. Obsah videa tak viac-menej korešponduje s obsahom článku. Takto podané informácie však nemožno vyhodnotiť ako pravdivé, ani nepravdivé. 

Matovičova “opička” 

Titulok „Minister financií Heger telepaticky získava rady od Ducha Svätého“ možno považovať za clickbait. Jeho zámerom je prilákať čo najviac čitateľov a vyvolať v nich senzacionálne emócie.

Autor textu zneužíva Hegerov prejav, ktorý bol natočený ešte pred jeho vstupom do politiky. Používa manipulatívnu techniku “argumentum ad hominem” – cielene útočí na ministra a snaží sa ho vykresliť, ako nekompetentného a servilného ministra dosadeného premiérom Matovičom. 

S touto technikou priamo súvisí trolling – očierňovanie osoby s cynickým naratívom a úmyslom urážať. Autor textu sa ho priamo dopúšťa, keď Hegera označuje za “lojálnu, submisívnu a poslušnú Matovičovu opičku.” 

Okrem toho je v naratíve prítomná aj technika tzv. červeného sleďa – autor sa totiž cielene zameriava na ministrov “náboženský fanatizmus”, pričom jeho vierovyznanie, je v rámci jeho politickej pozície, ktorú zastáva, irelevantné. 

Keďže samotné video je autentické a nejde o falzifikát, hodnotíme túto kategóriu skôr negatívne.

Audiovizuálne médiá 

Priložený obrázok, ako aj video, korešpondujú so samotným obsahom informácie a sú autentické a relevantné.

Záver

Článok pôsobí neobjektívne a neseriózne. Je plný sugestívnych, ideologických názorov namierených priamo proti ministrovi Hegerovi a nepriamo aj proti súčasnej vládnej strane Igora Matoviča. Z vyznenia textu je zjavné, že motívom autora informácie bolo získať čo najviac kliknutí a prispieť k ďalšiemu kolovaniu videa na YouTube a jeho virálnosti.

Celkové hodnotenie redakcie: 2,4/7


Autor analýzy: Tomáš Horeháj

Editori: Matej Spišák, Peter Dubóczi

Close