Eliminácia ľudí bielej rasy nie je podložená žiadnymi relevantnými výskumami

Autor pomocou kompilácie rôznych článkov navádza čitateľa k dojmu, že biela rasa je s rastúcou tendenciou likvidovaná. Zdroje, na ktoré článok odkazuje, majú zväčša iný zmysel a autor nimi manipuluje pomocou rámcovania naratívu.

Nedôveryhodné zdroje a ťažko overiteľné informácie

Článok je publikovaný na portáli Zem a Vek, ktorý je podľa databázy problematických webových stránok konspiratori.sk na 16. priečke z celkovo 193 stránok, ktoré môžu byť považované za nedôveryhodné a s pochybnou kvalitou obsahu. Články na Zem a Vek často obsahujú dezinformácie a propagandu

Konkrétny text odkazuje na ďalšie nedôveryhodné stránky, ktoré sú tiež na zozname konšpirátorov, ako napríklad svobodnenoviny.eu. Avšak, je tiež dôležité podotknúť, že článok odkazuje aj na dôveryhodné zdroje. 

Tu problém nastáva v dvoch veciach. Po prvé, tieto články sú buď napísané v cudzom jazyku (anglickom, francúzskom, poľskom), čím rastie šanca, že čitateľ nebude schopný overiť faktickosť informácií. Po druhé, autor sa síce odvoláva na dôveryhodné zdroje, ale význam článkov dezinterpretuje a prispôsobuje svojmu vlastnému presvedčeniu. 

V článku sa nenachádza žiadny odkaz na štúdiu alebo odbornú analýzu. Práve naopak. Autor prezentuje svoj osobný názor pričom využíva obsah iných článkov na podporu svojho presvedčenia. 

Dezinterpretácia versus likvidácia

Autor sa pomocou rôznych článkov snaží potvrdiť jeho presvedčenie o “rýchlejšej likvidácii bielej rasy.” Avšak autorove presvedčenie, že by sa zrýchľovala eliminácia ľudí bielej rasy, nie je podložené žiadnymi relevantnými výskumami, ani štatistikami. 

Jednou z aktuálnych tém, ktorej sa venuje aj tento článok, je hnutie Black Lives Matter a incident, ktorý sa stal v Indianapolis. Členovia z Black Lives Matter zavraždili mamičku dieťaťa v Indianapolis pretože povedala: „Na všetkých životoch záleží.“ Bez predloženia dôkazov autor tvrdí, že mainstreamové média túto informáciu zatajujú. Avšak autor na stránke Zem a Vek zatajil dôležitú informáciu tiež: týždeň predtým, ako bola mamička zabitá, bol na tom istom mieste zavraždený štrnásť ročný chlapec čiernej farby pleti. Namiesto toho sa autor upriamil len na jednu časť príbehu, ktorá vyhovovala jeho naratívu, a na ten zvyšok “zabudol”. V prípade vraždy sa skôr jedná o nebezpečné miesto ako o likvidáciu bielej rasy. 

Ďalším príkladom rámcovania naratívu je článok o vražde vodiča autobusu. V článku CNN je napísané, že vodič autobusu bol ubití pasažiermi, ktorí si po vyzvaní šoféra odmietli nasadiť rúška na tváre. V pôvodnom texte nie je nikde spomenuté, že bol vodič ubití skupinou Moslimov alebo migrantov, ako je to napísané v článku na stránke Zem a Vek.

Autor tak sústreďuje pozornosť čitateľov na konkrétnu skupinu ľudí a využíva techniku, pomocou ktorej polarizuje spoločnosť na základe vyvolania xenofóbnych a proti-utečeneckých pocitov u čitateľov. Tým podporuje svoj naratív, že tieto skupiny likvidujú bielu rasu.

V ďalšom príklade autor taktiež manipuloval so slovami aby tak navodil negatívne emócie a strach u čitateľa. Nemecká europoslankyňa Ska Keller zo strany Zelených navrhla presídlenie sýrskych dedín namiesto jednotlivcov za účelom lepšej integrácie do spoločnosti. Zároveň europoslankyňa kritizovala krajiny centrálnej a východnej Európy za to, že bojkotujú relokačný program. Avšak, pani Keller sama na svojej stránke napísala, že nikdy nenavrhla aby tieto dediny boli presunuté do Česka, Madarska, alebo na Slovensko, ako to napísal slovenský autor. Presun dedín namiesto jednotlivcov bol len jej osobným návrhom pre lepšiu integráciu utečencov. Ale podobne ako v iných článkoch, autor sa sústredil na slová ako napríklad migrant, utečenec, sýrsky a dezinterpretoval slova europoslankyne, aby tak rámcoval naratív o likvidícii bielej rasy.

Nelegitímny strach a nebezpečenstvo 

Cieľom tohto článku je vyvolať u čitateľa strach, o čom svedčí samotný názov, naznačujúci, že ľuďom bielej rasy hrozí nebezpečenstvo. Autor využíva techniku clickbaitu. Inými slovami, zavádzajúci názov, ktorého hlavným účelom je prinútiť čitateľa, aby si článok prečítal.

Názov článku vyvoláva iný dojem ako jeho samotný obsah, na ktorý sa autor odvoláva, a ktorý by mal potvrdzovať jeho presvedčenie. Informácie v článku sú vytrhnuté z kontextu, ako v prípade otroctva alebo vraždy mamičky, alebo sú dezinterpretované, ako to je v prípade vraždy vodiča autobusu alebo osobného názoru europoslankyne Keller. 

Likvidácia bielej rasy sa nekoná

Autor zväčša pracuje so zdrojmi, ktoré sú vo svojej podstate pravdivé, avšak informácie v nich spomenuté vytrháva z kontextu a čitateľovi tak neposkytuje celý obraz. Frekventovane tiež zamlčiava dôležité informácie, ktoré nepasujú do jeho naratívu a využíva len úseky textov, ktoré sa hodia na prezentovanie a podporu jeho názoru. Okrem toho využíva techniky, ktoré majú za cieľ vyvolávať nenávisť voči špecifickej skupine osôb. 

Celkové hodnotenie redakcie: 2,1/7


Autorka analýzy: Simona Uhrinová

Editori: Matej Spišák, Peter Dubóczi

Close