INFOSLOVNÍK


All | Latest | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There is currently 1 pojem in this directory beginning with the letter G.
GAMBLEROV OMYL
(slovenský ekvivalent: klam hazardného hráča, anglický ekvivalent: gambler's fallacy, Monte Carlo fallacy)

Technika, ktorá tvrdí, že predošlé výsledky priamo ovplyvňujú pravdepodobnosť výsledkov v budúcnosti, napriek tomu, že medzi nimi nie je žiadny vzájomný vzťah. Týka sa to predovšetkým situácií, ktoré sa opakujú, avšak ich výsledok je zakaždým náhodný.

Close