INFOSLOVNÍK


All | Latest | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There is currently 1 pojem in this directory beginning with the letter J.
JEDINÁ PRÍČINA
(slovenský ekvivalent: osamotená príčina, anglický ekvivalent: single cause)

Predpoklad jedinej príčiny alebo dôvodu, aj keď môže existovať viac príčin alebo dôvodov určitého javu. Na existenciu javu by tak nemalo vplývať viacero faktorov než v realite. Ostatné objektívne príčiny a dôvody nezohľadňuje, napr. kvôli tomu, že nevyhovujú argumentačnej línii.

Close