INFOSLOVNÍK


All | Latest | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 2 pojmov in this directory beginning with the letter L.
LENIVÁ INDUKCIA
(slovenský ekvivalent: ignorácia dôkazov, anglický preklad: slothful induction)

Vyhodnocovanie situácie či vytváranie záveru bez zohľadnenia relevantných dôkazov.

LOGICKÝ KLAM
(anglický ekvivalent: logical fallacy)

Základná množina, zahŕňajúca všetky úmyselne či neúmyselne chybné argumentačné techniky, ktoré porušujú zásady racionálneho dôkazu a vedú k záverom, ktoré nevyplývajú s premís v súlade s logikou.

Close