INFOSLOVNÍK


All | Latest | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 3 pojmov in this directory beginning with the letter M.
MALINFORMÁCIA
(slovenský ekvivalent: škodlivá informácia, anglický ekvivalent: malinformation)

Skutočná informácia, ktorá je verejne zdieľaná s úmyslom spôsobiť ujmu. Patria sem súkromné informácie, ktoré sa šíria tak, aby poškodili druhú stranu alebo jej povesť.

MASA FALOŠNÝCH EXPERTOV
(slovenský ekvivalent: hromadenie falošných expertov, anglický ekvivalent: bulk fake experts)

Citovanie veľkého počtu odborníkov so zámerom vytvorenia dojmu, že v danej oblasti neexistuje žiadna vedecká zhoda. Umelo sa tak vytvára priestor pre legitimizovanie konšpiračných teórií.

MISINFORMÁCIA
(slovenský ekvivalent: neúmyselne nepravdivá informácia, anglický ekvivalent: misinformation)

Informácia, ktorá je nesprávna/nepravdivá, avšak jej zámerom nie je úmyselne spôsobiť ujmu. Napríklad ide o prípady, kedy jednotlivci na sociálnych sieťach v snahe pomôcť šíria informácie bez toho, aby vedeli o tom, že sú nepravdivé.

Close