INFOSLOVNÍK


All | Latest | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 7 pojmov in this directory beginning with the letter N.
NABITÁ OTÁZKA
(anglický ekvivalent: loaded question)

Položenie otázky, ktorá už obsahuje určitý predpoklad či premisu (napr. vinu). Ide o manipulatívnu vsuvku, ktorá sa za otázku len skrýva a jej účelom je podsunutie určitého naratívu oponentovi alebo publiku. Oponent s ním nemusí súhlasiť, avšak otázka ho zaženie do bezvýchodovej situácie.

NEJEDNOZNAČNOSŤ
(anglický ekvivalent: ambiguity)

Využitie nejednoznačného či nepresného jazyka s cieľom doviesť adresáta informácie k zavádzajúcemu záveru.

NEKALÝ ÚMYSEL
(anglický ekvivalent: nefarious intent)

Automatický predpoklad, že motivácia konania či tvrdenia protistrany je nečestná a cielene slúži v jej prospech.

NELICHOTIVÁ ASOCIÁCIA
(anglický ekvivalent: guilt by association)

Technika, ktorá obchádza faktickú argumentáciu, útočí na oponenta a snaží sa vytvoriť asociáciu, ktorá pre oponenta nie je lichotivá. Tým nielenže manipuluje, ale snaží sa na základe tejto asociácie dokázať nepravdivosť oponentovho tvrdenia.

NEREÁLNE OČAKÁVANIA
(slovenský ekvivalent: nerealistické očakávania, anglický ekvivalent: impossible expectations)

Nerealistické alebo nedosiahnuteľné očakávania voči istote vedeckých dôkazov. Často sa objavujú pri prijímaní rozhodnutí na politickej úrovni, ktoré vyžadujú presné, potvrdené a všeobecne uznávané vedecké teórie.

NEVYVRÁTITEĽNOSŤ
(anglický ekvivalent: unfalsifiability)

Snaha o dokázanie pravdivosti (alebo nepravdivosti) určitého argumentu dôkazom, ktorý nie je možné kategorizovať ako pravdivý alebo nepravdivý, nie je ho možné overiť. Najčastejšie ide o motivácie, myšlienky alebo pocity iných ľudí.

NIEČO MUSÍ BYŤ ZLE
(anglický ekvivalent: something must be wrong)

Cielené hľadanie skrytého problému aj tam, kde žiadny nie je. Živenie predpokladu, že oficiálne informácie sú len klamstvom, aj napriek tomu, že tento predpoklad už nie je argumentačne udržateľný.

Close