INFOSLOVNÍK


All | Latest | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 2 pojmov in this directory beginning with the letter R.
RÁMCOVANIE
(anglický ekvivalent: framing)

Schéma interpretácie reality, zbierka stereotypov, na ktoré sa jednotlivci spoliehajú pri pochopení a reagovaní na javy - ovplyňuje ich rozhodnutia. Rámcovanie je vytvárané pomocou komunikácie masmédií, politických alebo sociálnych hnutí, politických vodcov a pod. Môže byť pozitívne alebo negatívne, v závislosti od publika a od toho, aký druh informácií sa prezentuje. V zmysle politických účelov sa rámcovanie často používa pre prezentáciu problémov tak, aby sa ako najvhodnejšie riešenie pre danú situáciu javilo ako to, ktoré uprednostňuje vlastné politické záujmy komunikátora.

RETROSPEKTÍVNA ZAUJATOSŤ
(slovenský ekvivalent: zaujatosť spätného pohľadu, anglický ekvivalent: retrospective bias)

Tendencia vidieť udalosti, ktoré sa už udiali, ako vopred predvídateľné.

Close