INFOSLOVNÍK


All | Latest | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 2 pojmov in this directory beginning with the letter T.
ŤAŽENIE VÝROKOV
(slovenský ekvivalent: výrok bez kontextu, anglický ekvivalent: quote mining)

Vyňatie slov z celkového súboru súvislostí za účelom “dokázať” svoje stanovisko alebo skresliť postavenie oponenta v diskusii.

TROLLING
(slovenský ekvivalent: trolovanie)

Akt zámerného urážlivého alebo poburujúceho správania sa v online komunite s cieľom vyprovokovať čitateľov alebo narušiť konverzáciu. Termín „troll“ sa dnes najčastejšie používa na označenie akejkoľvek osoby, ktorá obťažuje alebo uráža ostatných účastníkov online diskusie.

Close