INFOSLOVNÍK


All | Latest | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There is currently 1 pojem in this directory beginning with the letter U.
UNÁHLENÝ ZÁVER
(anglický ekvivalent: jumping to conclusions, inference-observation confusion)

Vytváranie záveru bez dostatočného zváženia všetkých podstatných a ľahko dostupných dôkazov a okolností. Výsledkom môže byť zdanlivé vyriešenie problému, ktoré je týmto nedostatočným záverom neprávom ospravedlnené.

Close