INFOSLOVNÍK


All | Latest | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There is currently 1 pojem in this directory beginning with the letter V.
VYNÚTENÝ KOMPROMIS
(slovenský ekvivalet: falošný kompromis, klam strednej cesty, anglický ekvivalent: false compromise, middle ground fallacy)

Tvrdenie, že konečná odpoveď musí byť nájdená v kompromise medzi dvoma stanoviskami. Technika, ktorá môže byť využitá v debate tak, že niekto naschvál zastáva radikálnejší postoj, aby si vynútil kompromis a aspoň naoko sa tak čiastočne vzdal svojej pozície. V realite však dosiahne svoje záujmy.

Close