Eurokomisárka Jourová zastáva funkciu zástankyne slobody a demokracie

Príspevok na portáli arfa.cz sa venuje vzťahu eurokomisárky pre hodnoty a transparentnosť, Věry Jourovej, s vládou Maďarska. Věra Jourová označila v rozhovore pre Der Spiegel Maďarsko ako chorú demokraciu a upozornila na defekty právneho štátu. Autor článku obhajuje Maďarsko a označuje eurokomisárku za potlačovateľku slobody a demokracie, cenzora facebooku, podporovateľku migrácie či “ministerku propagandy a cenzúry”.

Otta z Bergova

Článok bol uverejnený na stránke Arfa.cz., ktorý webová databáza konspiratori.sk ohodnotila známkou 9,6 (hodnota 10 predstavuje najvyšší stupeň a indikuje vysokú mieru dezinformácií na danom webe). V celkovom rebríčku sa arfa umiestnila na 8. mieste zo 198.

Zdrojovanie v článku je na veľmi nízkej úrovni. Autor, vystupujúci pod pseudonymom Otta z Bergova, väčšinou svoje tvrdenia opiera o vlastné texty z minulosti.

Nie útlak, ale obrana demokracie

V úvode  príspevku je mylne navodený dojem, že EÚ je nepopulárny projekt, ktorému veria len úradníci v Bruseli a v Nemecku.

Z prieskumu vypracovaného renomovaným think tankom Pew Research Center vyplýva, že v priemere 67% obyvateľov zo 14 členských štátov má na EÚ pozitívny názor, zatiaľ čo 31% negatívny. Čo sa týka V4, rozdiel je ešte o niečo viditeľnejší.

V priemere 68% opýtaných zastáva pozitívny názor na EÚ. Negatívny pohľad na EÚ zastáva 26% opýtaných.

Autor tvrdí, že EÚ si počas pandémie pripútava členské štáty prostredníctvom dotácií, pôžičiek, splatnosti dlhov a využíva žalostný stav ich ekonomík. Cieľom programu hospodárskej obnovy EÚ je však pomôcť členským štátom zotaviť sa z krízy spôsobenej epidémiou koronavírusu, ktorú samotný portál arfa spochybňuje a označuje za virtuálnu. Pomocou grantov a pôžičiek môžu štáty podporiť štrukturálne reformy, ktoré napomôžu zotaveniu z krízy a zvýšeniu odolnosti voči nim. EÚ si peniaze požičia na medzinárodných trhoch. Je to logický krok, pretože 27 štátov ako celok predstavuje silné spoločenstvo, ktoré nemá problém získať výhodnú pôžičku. 

Keď sa peniaze investujú na odporúčané dlhodobé reformy (školstvo, životné prostredie, moderné technológie), nemal by byť pre jednotlivé štáty problém so splatnosťou, keďže reformy prinesú návratnosť.

Zvyšok dlhu sa bude splácať prostredníctvom nových vlastných zdrojov. To predstavuje napríklad zdanenie veľkých digitálnych spoločností, uhlíkové clo atď.

Autor článku obhajuje návrh na odvolanie eurokomisárky Věry Jourovej, ktorý zaslala kancelária Viktora Orbána predsedníčke Európskej komisie, Ursule von der Leyen. Dôvodom je prvá monitorovacia správa o stave právneho štátu, ktorá je kritická voči Maďarsku (monitoruje všetkých 27 členských štátov) a rozhovor Jourovej pre Der Spiegel, kde nazvala demokraciu v Maďarsku chorou. Vyjadrila tiež obavu, že obyvatelia Maďarska si jedného dňa uvedomia, že predchádzajúce parlamentné voľby boli posledné, ktoré možno nazvať slobodnými. Článok na základe toho označuje Jourovú ako potlačovateľku slobody a demokracie, cenzorku facebooku a podporovateľku migrácie.

Věra Jourová zastáva funkciu eurokomisárky pre hodnoty a transparentnosť. Do oblasti jej pôsobnosti spadá dohľad nad dodržiavaním zásad právneho štátu, resp. kontrola otvorenosti a transparentnosti demokratického systému v členských štátoch. Má takpovediac funkciu zástankyne slobody a demokracie. Maďarsko, ktoré je označované za neliberálnu demokraciu, kritizuje pre nedodržiavanie demokratických hodnôt. Samotný Orbán sa už o svojom režime takto vyjadril. Aj keď umožňuje slobodné voľby, po zvolení nastáva nerešpektovanie individuálnych práv, absencia nezávislej justície, slabá deľba moci, pozastavenie činnosti niektorých nezávislých inštitúcií, obmedzenie prejavu a médií. Tieto faktory sú prítomné aj v prípade Maďarska.

Viktor Orbán likviduje nezávislé inštitúcie. Ako príklad je možné uviesť Stredoeurópsku univerzitu (CEU), ktorá bola donútená opustiť Budapešť. 

Situáciu v justícii reflektuje napríklad skutočnosť, že vláda Viktora Orbána od začiatku svojho pôsobenia prinútila vyše 400 sudcov odísť do dôchodku.

Vláda v Maďarsku disponuje takmer úplnou kontrolou nad mediálnym priestorom. To potvrdzuje aj nedávne prevzatie jedného z posledných nezávislých portálov index.hu do rúk nového majiteľa. Ako forma protestu nasledoval hromadný odchod zamestnancov, pretože začala byť ohrozená ich schopnosť informovať nezávisle o dianí v krajine.

Medzi ďalšie právomoci Jourovej patrí  boj proti dezinformáciám a falošným informáciám tak, aby bola zachovaná sloboda prejavu a tlače. Zároveň je potrebné sledovať uplatňovanie kódexu zásad a v prípade potreby vykonať regulačný zásah. V tomto zmysle pracuje Věra Jourová na pláne, ktorý má posilniť ochranu európskej demokracie pred hybridnými hrozbami a stanoviť pravidlá pre internetové spoločnosti a online platformy (odhaľovať dezinformácie a konšpiračné teórie). Nejde teda o cenzúru.

Věra Jourová spolu s Ursulou von der Leyen pri príležitosti prejavu o stave Únie 16. septembra 2020 oznámili nový akčný plán, ktorý stanovuje sériu opatrení proti rasizmu, napríklad vymenovanie koordinátora pre boj proti rasizmu. Autor článku teda zavádza ak eurokomisárku nazýva podporovateľkou migrácie.

Fotomontáž miesto argumentov

Autor článku útočí na eurokomisárku Jourovú prostredníctvom dezinformácií. Vôbec nereaguje na argumenty, ktorými označila Maďarsko ako demokraciu s rôznymi defektmi. Orbánov list je však v článku zverejnený aj so zvýraznenými tvrdeniami.

Text si svojím obsahom protirečí. Na jednej strane obviňuje Jourovú, že potláča slobodu a demokraciu. Na strane druhej obhajuje vládu Maďarska z porušovania princípov liberálnej demokracie. Konkrétne obhajuje prísnu kontrolu a obmedzovanie neziskových organizácií alebo obmedzovanie slobody párom rovnakého pohlavia. Dôležité je poznamenať, že princípy liberálnej demokracie sú základnou normou pre členstvo v EÚ. Potenciálne členské štáty sa k dodržiavaniu týchto princípov zaväzujú už počas integračného procesu pre vstup do EÚ.

Pre článok je príznačný expresívny jazyk. Pri nadpise článku ide o clickbait a obrázkové prílohy sú založené na manipulatívnych fotomontážach. Úvodná fotomontáž v článku znázorňuje Orbána ako ochrancu demokracie na koni, ktorý sa snaží zabiť draka s hlavou eurokomisárky Jourovej.

Záver

Článok predkladá čitateľovi tvrdenia, ktoré nie sú ničím zdôvodnené. Cieľom je očierňovanie eurokomisárky Jourovej a podpora anti-EÚ naratívu. Článok obsahuje množstvo dezinformácií, klamlivých informácií a expresívnych konotácií.

Celkové hodnotenie redakcie: 1,1/7


Autor analýzy: Martin Nociar

Editori: Michaela Ružičková, Peter Dubóczi

Close