INFOSLOVNÍK


Všetky | Posledné | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
V slovníku sa nachádza 3 pojmov začínajúcich na písmeno C
ČERVENÝ SLEĎ
(slovenský ekvivalent: odklon pozornosti, anglický ekvivalent: red herring)

Úmyselné zameranie sa na irelevantný bod javu, s cieľom odvrátiť pozornosť od jeho podstaty, príp. dôležitejšieho bodu.

CHERRY-PICKING
(slovenský ekvivalent: vyberanie čerešničiek, vyzobávanie hrozienok, klam neúplných dôkazov, anglický ekvivalent: suppressing evidence, fallacy of incomplete evidence)

Selekcia argumentov a informácií, ktoré potvrdzujú jeden pohľad na vec, zatiaľ čo sa ignorujú ostatné argumenty a informácie, ktoré sú v rozpore s týmto pohľadom.

CLICKBAIT
(slovenský ekvivalent: klikacia návnada)

Internetový obsah, ktorého hlavným účelom je motivovať používateľov k tomu, aby sledovali odkaz na webovú stránku a zvýšili tak jej čitateľnosť, pozeranosť alebo virálnosť. Častokrát ide o webové stránky s kvalitou a celkovou hodnotou obsahu na nízkej úrovni. Kľúčom pre clickbait sú predovšetkým senzačné alebo zavádzajúce názvy.

Zdroje: 

BezFaulu.net

Data & Society / Lexicon of Lies: Terms for Problematic Information (Caroline Jack)

First Draft / Information Disorder: The Essential Glossary (Claire Wardle)

HackerNoon / A Glossary for the Misinformation Age (Zeena Qureshi)

Hillsborough Community College / Fake News, Misleading News, Biased News: Terms and Definitions

Skeptical Science / A history of FLICC: the 5 techniques of science denial (John Cook)

YourBias.is

Close