INFOSLOVNÍK


Všetky | Posledné | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
V slovníku sa nachádza 8 pojmov začínajúcich na písmeno D
DEBUNKING
(slovenský ekvivalent: objasnenie, objavenie podstaty)

Proces overujúci/odhaľujúci pravdivostnú hodnotu určitého tvrdenia, domnienky či sentimentu. Na základe zistení môže byť daná informácia vyvrátená či označená za nepravdivú, prehnanú alebo špekulatívnu.

DEEPFAKE
(slovenský ekvivalent: vysoko falošný obsah)

Zavádzajúci obsah vytvorený pomocou umelej inteligencie. Syntetizáciou rôznych existujúcich vizuálnych a zvukových súborov umelá inteligencia vytvára falošný obsah na nerozoznanie od reality. Aj keď je táto technológia ešte stále v plienkach, je pravdepodobné, že používanie tohto typu syntetického  obsahu v dezinformačných kampaniach uvidíme častejšie, pretože softvér na jeho vytváranie sa stane časom dostupnejším.

DEZINFORMÁCIA
(slovenský ekvivalent: úmyselne falošná informácia, anglický ekvivalent: disinformation)

Nepravdivá informácia, ktorá je vytvorená a zámerne šírená s jednoznačným úmyslom spôsobiť ujmu. Producenti dezinformácií sú zvyčajne motivovaní politickými, ekonomickými, sociálnymi či psychologickými faktormi.

DÔKAZ SLOBODOU
(latinský ekvivalent: probans libertate)

Technika, ktorá neoprávnene využíva slobodu prejavu k obhájeniu svojich postojov alebo k diskreditácii oponenta. Apel na slobodu slova je sám o sebe nedostatočným spôsobom dokazovania čohokoľvek. Jednotlivec môže naznačovať, že sloboda slova ho určitým spôsobom oslobodzuje od povinností a následkov spojených s jeho výrokmi. Môže sa brániť kritike svojich tvrdení tým, že obviňuje kritikov z narušovania slobody prejavu, prípadne argumentom slobody slova vopred stavia svoje tvrdenia do pozície imúnnej voči kritike.

DÔKAZNÉ BREMENO
(anglický ekvivalent: burden of proof, latinský ekvivalent: onus probandi)

Odmietnutie povinnosti dokázať pravdivosť vlastného tvrdenia alebo presúvanie dôkazného bremena na niekoho iného. Napr. priama požiadavka na oponenta o vyvrátenie tvrdenia, ktorého pravdivosť však sám autor odmieta alebo nevie dokázať.

DOUBLETHINK
(slovenský ekvivalent: viera v protichodné názory)

Simultánne presvedčenie o správnosti protichodných myšlienok. Termín prvýkrát použil George Orwell vo svojom diele 1984. Doublethink je použitím logiky proti logike alebo neuvedomením si vlastného protirečenia.

DOXING
(slovenský ekvivalent: neoprávnená manipulácia s informáciami)

Zverejnenie osobných informácií konkrétneho jednotlivca v online priestore bez jeho súhlasu. Tieto informácie môžu obsahovať celé mená, adresy, telefónne čísla, fotografie a ďalšie. Názov je odvodený od skratky "dox", ktorá znamená dokumenty. Doxing je príkladom šírenia malinformácií.

DVA MÍNUSY ROBIA PLUS
(anglický ekvivalent: two wrongs make a right)

Technika, ktorá naznačuje, že jedno zlo ospravedlňuje ďalšie. Ide o výrazné individuálne skreslenie konceptu reality. Ľudia majú tendenciu vytvárať vlastné perspektívy a na ich základe sa pomerne často uchyľujú k tvrdeniam typu "všetci kradnú". V rámci podobného vnímania reality sa potom deje toľko zla, že jeho rozsiahla existencia ospravedlňuje akékoľvek ďalšie pochybenia, ktoré sa prihodia. Ide tiež o silnú selekciu, kedy ospravedlňovanie zla je často v súlade s názormi a presvedčením človeka, ktorý takýto argument použije.

Zdroje: 

BezFaulu.net

Data & Society / Lexicon of Lies: Terms for Problematic Information (Caroline Jack)

First Draft / Information Disorder: The Essential Glossary (Claire Wardle)

HackerNoon / A Glossary for the Misinformation Age (Zeena Qureshi)

Hillsborough Community College / Fake News, Misleading News, Biased News: Terms and Definitions

Skeptical Science / A history of FLICC: the 5 techniques of science denial (John Cook)

YourBias.is

Close