INFOSLOVNÍK


Všetky | Posledné | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
V slovníku sa nachádza 7 pojmov začínajúcich na písmeno F
FACT-CHECKING
(slovenský ekvivalent: faktická kontrola)

Proces určovania faktickej presnosti oficiálnych publikovaných informácií, ako sú vyhlásenia politikov a spravodajské správy.  Kontrola faktov sa objavila v USA v 90. rokoch 20. storočia, kedy slúžila na overenie výrokov v politických reklamách vysielaných v televízii. To, že správa nie je fakticky presná, nie je správne automaticky interpretovať ako klamstvo.

FAKT
(anglický ekvivalent: fact)

Niečo, čo je skutočné, pravdivé. Realita, ktorá je dokázaná skutočnou skúsenosťou alebo pozorovaním.

FALOŠNÁ DEBATA
(anglický ekvivalent: fake debate)

Umelé postavenie argumentov vedy a pseudovedy na rovnakú úroveň, ktoré vytvára falošný dojem o legitímne prebiehajúcej vedeckej diskusii. Reálny konflikt medzi vedou a pseudovedou však nie je konfliktom dôkazov, ale konfliktom faktov a fikcie.

FALOŠNÁ DILEMA
(slovenský ekvivalent: falošná voľba, anglický ekvivalent: false choice)

Argumentačný klam, manipulačná technika spočívajúca v prezentovaní iba dvoch (či viacerých) možností výberu, napriek tomu, že existujú aj iné možnosti.

FALOŠNÉ PRIROVNANIE
(slovenský ekvivalent: falošná analógia, anglický ekvivalent: false analogy)

Nelegitímny predpoklad, že keď sú si dve veci v niektorých ohľadoch podobné, sú si automaticky podobné aj v inej rovine.

FALOŠNÍ EXPERTI
(anglický ekvivalent: fake experts)

Technika, ktorá prezentuje nekvalifikovanú osobu alebo inštitúciu ako zdroj dôveryhodných informácií.

FALOŠNÝ ROZHODCA
(anglický ekvivalent: fallacy-fallacy)

Technika v rámci diskusie, kedy sa jej účastník stavia do pozície rozhodcu. Oponenta napríklad obviní z toho, že nemá pravdu, lebo sa dopustil argumentačného faulu. Aj pravdivé stanovisko je možné prezentovať pomocou neplatných premís či argumentov. To, že sa niekto dopustil argumentačného faulu teda zákonite neznamená, že stanovisko, postup alebo tvrdenie, ktoré sa snaží obhájiť, je automaticky nesprávne/nepravdivé.

Zdroje: 

BezFaulu.net

Data & Society / Lexicon of Lies: Terms for Problematic Information (Caroline Jack)

First Draft / Information Disorder: The Essential Glossary (Claire Wardle)

HackerNoon / A Glossary for the Misinformation Age (Zeena Qureshi)

Hillsborough Community College / Fake News, Misleading News, Biased News: Terms and Definitions

Skeptical Science / A history of FLICC: the 5 techniques of science denial (John Cook)

YourBias.is

Close