INFOSLOVNÍK


Všetky | Posledné | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
V slovníku sa nachádza 3 pojmov začínajúcich na písmeno H
HEURISTIKA DOSTUPNOSTI
(anglický ekvivalent: availability heurestic)

Kladenie dôrazu výlučne na informácie/poznatky, ktoré sú jednoducho dohľadateľné či dostupné.

HOAX
(slovenský ekvivalent: podvod, klamlivá správa)

Falošná správa alebo úmyselné klamstvo, ktoré sa spolieha na ochotu ľudí niečomu uveriť. Hoaxy sú často prostriedkom napádania autority, zvykov alebo aktuálneho stavu. Účelom hoaxu však môže byť aj naplnenie vlastného záujmu (napríklad generácia zisku či publicity konkrétneho podvodníka).

HYBRIDNÁ HROZBA
(anglický ekvivalent: hybrid threat)

Druh hrozby kombinujúci tradičné, nepravidelné a asymetrické podvratné činnosti v čase a priestore. Úmyselne sa zameriava na zraniteľné systémové miesta štátov a inštitúcií, a to prostredníctvom širokého spektra vojenských a nevojenských prostriedkov. Nástrojom hybridných hrozieb môžu byť dezinformačné kampane, využívanie sociálnych médií na propagandu alebo radikalizáciu, nábor a priame ovládanie svojich priaznivcov, ekonomické aktivity či útoky v kybernetickom priestore. Zámerom je ovplyvniť rôzne formy rozhodovania na regionálnej, štátnej alebo inštitucionálnej úrovni tak, aby sa zvýhodnili strategické záujmy agresora, pričom sa objekt hybridných snáh oslabuje.

Zdroje: 

BezFaulu.net

Data & Society / Lexicon of Lies: Terms for Problematic Information (Caroline Jack)

First Draft / Information Disorder: The Essential Glossary (Claire Wardle)

HackerNoon / A Glossary for the Misinformation Age (Zeena Qureshi)

Hillsborough Community College / Fake News, Misleading News, Biased News: Terms and Definitions

Skeptical Science / A history of FLICC: the 5 techniques of science denial (John Cook)

YourBias.is

Close