INFOSLOVNÍK


Všetky | Posledné | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There is currently 1 pojem in this directory beginning with the letter J.
JEDINÁ PRÍČINA
(slovenský ekvivalent: osamotená príčina, anglický ekvivalent: single cause)

Predpoklad jedinej príčiny alebo dôvodu, aj keď môže existovať viac príčin alebo dôvodov určitého javu. Na existenciu javu by tak nemalo vplývať viacero faktorov než v realite. Ostatné objektívne príčiny a dôvody nezohľadňuje, napr. kvôli tomu, že nevyhovujú argumentačnej línii.

Zdroje: 

BezFaulu.net

Data & Society / Lexicon of Lies: Terms for Problematic Information (Caroline Jack)

First Draft / Information Disorder: The Essential Glossary (Claire Wardle)

HackerNoon / A Glossary for the Misinformation Age (Zeena Qureshi)

Hillsborough Community College / Fake News, Misleading News, Biased News: Terms and Definitions

Skeptical Science / A history of FLICC: the 5 techniques of science denial (John Cook)

YourBias.is

Close