INFOSLOVNÍK


Všetky | Posledné | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
V slovníku sa nachádza 2 pojmov začínajúcich na písmeno L
LENIVÁ INDUKCIA
(slovenský ekvivalent: ignorácia dôkazov, anglický preklad: slothful induction)

Vyhodnocovanie situácie či vytváranie záveru bez zohľadnenia relevantných dôkazov.

LOGICKÝ KLAM
(anglický ekvivalent: logical fallacy)

Základná množina, zahŕňajúca všetky úmyselne či neúmyselne chybné argumentačné techniky, ktoré porušujú zásady racionálneho dôkazu a vedú k záverom, ktoré nevyplývajú s premís v súlade s logikou.

Zdroje: 

BezFaulu.net

Data & Society / Lexicon of Lies: Terms for Problematic Information (Caroline Jack)

First Draft / Information Disorder: The Essential Glossary (Claire Wardle)

HackerNoon / A Glossary for the Misinformation Age (Zeena Qureshi)

Hillsborough Community College / Fake News, Misleading News, Biased News: Terms and Definitions

Skeptical Science / A history of FLICC: the 5 techniques of science denial (John Cook)

YourBias.is

Close