INFOSLOVNÍK


Všetky | Posledné | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
V slovníku sa nachádza 6 pojmov začínajúcich na písmeno S
SKRESLENIE VÝSLEDKOM
(anglický ekvivalent: outcome bias)

Tendencia spätne hodnotiť kvalitu alebo vhodnosť postupu podľa jeho výsledku.

SLAMENÝ PANÁK
(anglický ekvivalent: straw man)

Jedna z najrozšírenejších manipulačných techník. Spolieha sa na vytvorenie skreslenej, prehnanej či nesprávne podanej verzie oponentovho argumentu či postoja, voči ktorej následne argumentuje. Ide o metaforu pre vytvorenie vlastného obrazu "nepriateľa" v podobe zraniteľného slameného panáka. Cieľom tejto techniky je umelo dostať oponenta do pozície, ktorú nemusí vôbec zastávať a proti ktorej je ľahko argumentovať. Častokrát sa objavuje vo forme “takže vy vlastne tvrdíte, že…”.

STATUS QUO BIAS
(slovenský ekvivalent: zaujatosť v dôsledku súčasného stavu)

Emočná zaujatosť, preferencia súčasného stavu. Aktuálny stav (status quo) sa považuje za referenčný bod a akákoľvek zmena sa považuje za stratu, resp. za negatívum. Status quo bias je však potrebné odlíšiť od racionálnej preferencie súčasného stavu, kedy je súčasný stav objektívne lepší ako dostupné alternatívy. Dôležitým faktorom tejto zaujatosti je to, že funguje aj napriek dostupnosti kvalitných informácií, ktoré racionálne dokladujú výhody možných zmien, ale jednotlivec ich napriek tomu odmieta a rozhoduje sa na základe svojej emocionálnej preferencie.

STEREOTYPIZÁCIA
(anglický ekvivalent: stereotyping)

Pevná predstava či predpoklad, že jednotlivci alebo celé skupiny majú bezpodmienečne určité vlastnosti. Vytváranie vopred prijatých očakávaní o "typickom" správaní jednotlivca alebo skupiny.

STRED POZORNOSTI
(anglický ekvivalent: spotlight fallacy)

Vytvorenie záveru o niekom či niečom len na základe vlastností, ktoré sú výrazné alebo v strede pozornosti. V mnohých prípadoch je táto technika odvodená od spôsobu, akým médiá spracovávajú informácie. Častokrát podávajú správu len o zaujímavých či dôležitých aspektoch javov, čím prispievajú k vytváraniu skresleného obrazu o realite.

SYMBOLIZMUS
(anglický ekvivalent: symbolism)

Tendencia preceňovať alebo podceňovať význam javov na základe toho, akú myšlienku alebo hodnotu podľa nás zastupujú.

Zdroje: 

BezFaulu.net

Data & Society / Lexicon of Lies: Terms for Problematic Information (Caroline Jack)

First Draft / Information Disorder: The Essential Glossary (Claire Wardle)

HackerNoon / A Glossary for the Misinformation Age (Zeena Qureshi)

Hillsborough Community College / Fake News, Misleading News, Biased News: Terms and Definitions

Skeptical Science / A history of FLICC: the 5 techniques of science denial (John Cook)

YourBias.is

Close