INFOSLOVNÍK


Všetky | Posledné | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
V slovníku sa nachádza 2 pojmov začínajúcich na písmeno T
ŤAŽENIE VÝROKOV
(slovenský ekvivalent: výrok bez kontextu, anglický ekvivalent: quote mining)

Vyňatie slov z celkového súboru súvislostí za účelom “dokázať” svoje stanovisko alebo skresliť postavenie oponenta v diskusii.

TROLLING
(slovenský ekvivalent: trolovanie)

Akt zámerného urážlivého alebo poburujúceho správania sa v online komunite s cieľom vyprovokovať čitateľov alebo narušiť konverzáciu. Termín „troll“ sa dnes najčastejšie používa na označenie akejkoľvek osoby, ktorá obťažuje alebo uráža ostatných účastníkov online diskusie.

Zdroje: 

BezFaulu.net

Data & Society / Lexicon of Lies: Terms for Problematic Information (Caroline Jack)

First Draft / Information Disorder: The Essential Glossary (Claire Wardle)

HackerNoon / A Glossary for the Misinformation Age (Zeena Qureshi)

Hillsborough Community College / Fake News, Misleading News, Biased News: Terms and Definitions

Skeptical Science / A history of FLICC: the 5 techniques of science denial (John Cook)

YourBias.is

Close