INFOSLOVNÍK


Všetky | Posledné | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There is currently 1 pojem in this directory beginning with the letter V.
VYNÚTENÝ KOMPROMIS
(slovenský ekvivalet: falošný kompromis, klam strednej cesty, anglický ekvivalent: false compromise, middle ground fallacy)

Tvrdenie, že konečná odpoveď musí byť nájdená v kompromise medzi dvoma stanoviskami. Technika, ktorá môže byť využitá v debate tak, že niekto naschvál zastáva radikálnejší postoj, aby si vynútil kompromis a aspoň naoko sa tak čiastočne vzdal svojej pozície. V realite však dosiahne svoje záujmy.

Zdroje: 

BezFaulu.net

Data & Society / Lexicon of Lies: Terms for Problematic Information (Caroline Jack)

First Draft / Information Disorder: The Essential Glossary (Claire Wardle)

HackerNoon / A Glossary for the Misinformation Age (Zeena Qureshi)

Hillsborough Community College / Fake News, Misleading News, Biased News: Terms and Definitions

Skeptical Science / A history of FLICC: the 5 techniques of science denial (John Cook)

YourBias.is

Close