INFOSLOVNÍK


Všetky | Posledné | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
V slovníku sa nachádza 5 pojmov začínajúcich na písmeno Z
ZAUJATÁ VZORKA
(anglický ekvivalent: biased sample)

Generalizácia istého javu na základe vzorky populácie, ktorá je voči javu objektívne zaujatá, a teda nie je reprezentatívna.

ZAVÁDZAJÚCA DRAMATIZÁCIA
(anglický ekvivalent: misleading vividness)

Popisovanie ojedinelej udalosti v dramatickom svetle, živo a detailne, za účelom vytvorenia dojmu, že ide o obvyklý jav. Táto technika je do značnej miery manipulatívna a často apeluje na emócie. Publikum je ponechané v tom, že daná udalosť sa odohráva často, aj keď uvedený príklad môže byť jediným známym. Môžu proti nemu stáť štatistické dôkazy, ktoré argument vyvracajú, avšak dramatizácia apeluje na emočnú manipulovateľnosť publika.

ŽIADEN PRAVÝ ŠKÓT
(slovenský ekvivalent: apel na čistotu, anglický ekvivalent: no true Scotsman, appeal to purity)

Tvrdenie, že niekto nie je súčasťou určitej množiny, pretože nespĺňa diskutérovú vlastnú definíciu danej množiny. Má dve verzie:

V prvej ide o diskvalifikáciu oponenta, oponent zrazu nie je “skutočným/pravým” členom určitej skupiny, a teda nemá právo hovoriť o určitej téme, prípadne sa jeho argument preto stáva neplatným. Toto vyradenie oponenta z danej skupiny je vždy založené na “ad hoc” definícii, ktorá je vytvorená častokrát až počas debaty a takým spôsobom, aby oponent do nej schválne nespadal.

Druhou verziou je pokus o záchranu argumentácie. Môže sa jednať o neúspešný pokus o generalizáciu (žiaden Škót…), v rámci ktorého diskutér posúva mantinely svojho tvrdenia tak, aby jeho pôvodná generalizácia bola platná tým, že určitý subjekt, ktorý mu nepasuje, z množiny vyradí (žiaden PRAVÝ Škót…).

ZLÚČENIE SPOLOČNOU VLASTNOSŤOU
(slovenský ekvivalent: nerozlíšený stred, anglický ekvivalent: undistributed middle)

Vyvodenie totožného záveru o dvoch (alebo viacerých) veciach na základe jednej spoločnej vlastnosti. Do istej miery ide o generalizáciu, príkladom môže byť napr. odsúdenie Rómov, Arabov a Afričanov do roviny jedného etnika len na základe farby pleti.

ZVELIČENIE MENŠINY
(slovenský ekvivalent: zväčšenie menšiny, anglický ekvivalent: magnified minority)

Amplifikácia hlasu alebo pripísanie nelegitímne väčšieho významu nesúhlasnému názoru hŕstky odborníkov, ktorého snahou je spochybnenie prevládajúceho odborného konsenzu o určitom jave.

Zdroje: 

BezFaulu.net

Data & Society / Lexicon of Lies: Terms for Problematic Information (Caroline Jack)

First Draft / Information Disorder: The Essential Glossary (Claire Wardle)

HackerNoon / A Glossary for the Misinformation Age (Zeena Qureshi)

Hillsborough Community College / Fake News, Misleading News, Biased News: Terms and Definitions

Skeptical Science / A history of FLICC: the 5 techniques of science denial (John Cook)

YourBias.is

Close