Kotlebovské zavádzanie o Bielorusku, 13. dôchodkoch a bankovom odvode v jednom

Kotlebovská facebooková stránka Marian Kotleba – kandidát na prezidenta Slovenskej republiky zdieľa parlamentný prejav poslanca za ĽSNS Ondreja Ďuricu. Video stránka dopĺňa krátkym textom, v ktorom zhŕňa základné posolstvo videa. Slovensko vraj financuje prevrat v Bielorusku, ale vyhovára sa na nedostatok peňazí a preto nefinancuje trináste dôchodky.

Chronickí dezinformátori z ĽSNS ako zdroj

Popis príspevku sa neodvoláva na žiadny zdroj, len na video z prejavu poslanca za ĽSNS Ondreja Ďuricu, ktorý sa na relevantný zdroj vo svojej reči neodvoláva a ponúka nám len vlastnú interpretáciu udalostí v Bielorusku a na Slovensku.

Nekompletné pravdy a klamstvo

Začnime pravdou (aspoň čiastočnou). V príspevku sa pravdivo uvádza, že vláda odpustila bankám bankový odvod vo výške 300 miliónov eur, a taktiež mení zákon a okresáva plánované trináste dôchodky. Nie je to však úplná pravda.

Autor príspevku totiž nepíše o tom, že sa banky oficiálne vzdajú približne miliardy eur, ktorú už doteraz na odvode odviedli. Táto miliarda prejde do novovytvoreného Národného rozvojového fondu, ktorý bude podporovať rôzne rozvojové projekty.

Banky taktiež stiahnu žaloby, ktoré na Slovensko kvôli odvodu podali a investujú pol miliardy ročne do projektov spomínaného fondu alebo do projektov iných štátnych firiem či štátnych dlhopisov. Pri trinástych dôchodkoch zase autor mlčí o tom, že neboli kryté v štátnom rozpočte na tento rok a štát ich teda podľa rozpočtu nemal z čoho vyplácať. Tieto dôchodky sa však aj tak budú zvyšovať, zatiaľ čo minulý rok na ne vláda dala 152,6 miliónov eur, tento rok na ne vláda minie 307,5 miliónov eur. Keď priemerný dôchodca dostal minulý rok vianočný príspevok v hodnote 80 eur, tento rok dostane 205 eur.

Jednoznačné klamstvo je tvrdenie, že Slovensko v Bielorusku financuje štátny prevrat a narúša bieloruskú zvrchovanosť tým, že Bielorusom poskytne 700-tisíc eur. Pravdou je, že Slovensko vytvára fond na podporu bieloruskej občianskej spoločnosti, do ktorého vložilo 250-tisíc eur pôvodne určených pre Taliansko na boj proti pandémii koronavírusu.

Slovensko taktiež ponúkne 20 štipendií pre bieloruských študentov, ktorí boli obeťami represií po zmanipulovaných voľbách v Bielorusku. Autor pravdepodobne pripočítal sumu na štipendiá k spomínaným oficiálnym 250-tisícom, a tak vznikla suma 700-tisíc. V žiadnom prípade však nejde o financovanie štátneho prevratu.

Manipuláciou proti vláde

Autor príspevku sa snaží manipulatívne navodiť dojem o nespravodlivosti vlády, ktorá na jednej strane odoberá slovenským dôchodcom peniaze, ktoré potom dáva na financovanie bieloruského štátneho prevratu a navyše odpúšťa poplatky bankám. Vyššie sme si už ukázali, že tento naratív je silne zavádzajúci.

V príspevku sa autor snaží relativizovať ruské zasahovanie do amerických volieb tým, že využíva slovné spojenie „sa vraj Rusko pokúšalo.“ Slovo „vraj” tu nie je na mieste, pretože o ruskom zasahovaní do amerických volieb existujú jednoznačné dôkazy. O týchto dôkazoch hovorí správa vyšetrovateľa Roberta Muellera.

Terčom príspevku je morálka a emócie čitateľa, ktorého sa kotlebovci snažia aj takýmito argumentmi presvedčiť o nemorálnosti súčasnej vlády.

Príspevok je doplnený videom z reči Ondreja Ďuricu v NR SR, takže audiovizuálnou stránkou sa nemanipuluje.

Záver

Autor sa v príspevku snaží útočiť na súčasnú vládu pomocou zavádzajúcich a nepravdivých tvrdení, ktoré apelujú hlavne na emócie a morálku čitateľa. V príspevku je vláda vykreslená a aj pomenovaná ako pokrytecká, pretože do popredia stavia záujmy bánk a geopolitiky namiesto dôchodcov. Tento obraz však nie je postavený na pravdivých tvrdeniach.

Celkové hodnotenie redakcie: 1,7/7


Autor analýzy: Štefan Ižák

Editori: Matej Spišák, Peter Dubóczi

Close