Malo by byť pre nás ruské referendum inšpiráciou?

Daný text sa zaoberá FB príspevkom slovenského europoslanca Milana Uhríka (ĽSNS), ktorý sa venuje zmenám v ruskej ústave. Tieto zmeny prezentuje ako vysoko pozitívne, ochraňujúce tradičné hodnoty a ruský ľud. Medzi inými vyzdvihuje zmeny, ktoré budú mať negatívny dopad pre národnostné a sexuálne menšiny,  pritom bagatelizuje hromadenie moci prezidentom a vysmieva sa EÚ.  A z tohto všetkého by si mala brať príklad slovenská politická scéna.

Typický Uhríkov status

Príspevok je uverejnený na oficiálnom FB profile europoslanca Uhríka, pričom autorom príspevku, ako aj priloženej infografiky je zrejme samotný pán Uhrík, prípadne niekto z adminov jeho profilu. Milan Uhrík v minulosti už niekoľkokrát uverejnil a šíril informácie, ktoré boli preukázateľne zavádzajúce, neúplné či jednostranné. Príspevok zároveň neobsahuje žiadne odkazy, cez ktoré by si mohol čitateľ overiť informácie, alebo sa o zmenách v ruskej ústave dozvedieť viac.

Stačí keď povieme A, B nikoho nezaujíma

Základom daného príspevku je prezentácia zmien v ústave Ruskej Federácie.

Samotný Uhríkov príspevok je tvorený tromi časťami. Statusom na FB, obrázkom a jedným komentárom v komentárovej sekcii príspevku.

Obrázok informuje o pomerne jednoznačnom vyslovení podpory zmien ústavy.

Samotného referenda sa pritom zúčastnilo 68% zo všetkých oprávnených voličov, pričom za prijatie týchto návrhov hlasovalo 78% zo zúčastnených oprávnených voličov.

Podľa informácií sa však ani toto hlasovanie nezaobišlo bez možného porušenia volebného zákona. Otázna je pritom aj jeho legitímnosť a zmysel.

Infografika ďalej hovorí len o šiestich zmenách, ktoré v ústave nastali. Sú to predovšetkým zmeny, ktoré majú poukazovať na národnú hrdosť, tradičné hodnoty a na veľké ruské odhodlanie vzdorovať vonkajším „silám“. Podobne ladené sú ešte dodatky v texte príspevku, v ktorom Uhrík spomína uzákonenie zvyšovania dôchodkových a sociálnych štandardov. Celkových zmien v ústave však bolo viac ako 200.  

Niektoré z nich možno považovať za pozitívne a snáď skutočne pomôžu určitým sociálnym vrstvám aspoň o trochu zvýšiť ich životnú úroveň. Iné sú však priamo alebo nepriamo zamerané voči homosexuálom, alebo etnickým a národnostným menšinám.

Uhrík pritom v príspevku len veľmi povrchne komentuje jednu z najväčších zmien, a to možnosť zotrvania prezidenta Putina na svojom poste až do roku 2036. Okrem toho tieto zmeny v ústave ruskému prezidentovi dali právo navrhovať sudcov najvyššieho súdu a prokurátorov na schválenie hornou komorou parlamentu. Putin tiež získal imunitu a zároveň ďalšiu potenciálnu  možnosť udržania si moci aj po svojom odchode.

Rusko to všetkým opäť natrelo

Pán Uhrík vo svojom príspevku neskrýva svoje sympatie voči ruskému režimu a preto nemožno očakávať vyvážený pohľad na problematiku ruského referenda.

V príspevku a infografike možno jednoznačne vidieť techniku cherry-picking, keďže autor spomína len tie časti, ktoré sa hodia do jeho názorového spektra a cez ktoré chce prezentovať zmeny ruskej ústavy.

Infografika pritom začína veľavravným sloganom o tom, že Rusko sa zlomiť nedá! Ešte pred samotným prečítaním obsahu daného príspevku tento nadpis v čitateľovi evokuje Rusko ako poškodeného, ktorý je vystavený dlhodobému negatívneho tlaku či neprávosti, ktorému však hrdo vzdoruje. Táto technika prenasledovanej obete je typická pre zástancov Putinovho režimu, predovšetkým vo vnútri krajiny, ktorí vnímajú akúkoľvek kritiku režimu (napríklad zo západných krajín) za priamy útok voči samotnej krajine. 

V komentárovej sekcii navyše využíva techniku nelichotivej asociácie, keďže ironicky napáda EÚ za to, že ľudové hlasovanie nikdy nespraví, pretože ak by ho spravila, ľudia by ju vypískali. Pravdou však je, že EÚ nemá právomoci na vypísanie celoeurópskeho referenda, keďže sa nejedná o štátny celok, ani federáciu.

Audiovizuálna časť

Audiovizuálna časť príspevku nie je hodnotená, keďže priložený obrázok je tvorený len textom, ktorého obsah bol analyzovaný vo vyššie uvedených častiach.

Záver

Príspevok Milana Uhríka na Facebooku je typickým príkladom efektívneho manipulačného príspevku na sociálnych sieťach – využitie kombinácie len určitých pravdivých informácií spolu s krátkym, ale úderným textom, v ktorom je už dopredu možná kritika bagatelizovaná a zosmiešnená.

Celkové hodnotenie redakcie: 2,5/7


Autor analýzy: Adam Sitko

Close