Matovič nie je diktátor, ktorý nás oberá o slobody

Článok Mariána Benku na portáli Zem&Vek sa venuje novým opatreniam v rámci druhej vlny koronavírusu, ktoré oznámil premiér, Igor Matovič. Autor článku označuje predsedu vlády za diktátora, ktorý chce občanom obmedzovať slobody a pritom ich obviňuje, že nárast prípadov sami zavinili. Covid je vraj ochorením, pri ktorom väčšina pozitívne testovaných nepociťuje žiadne príznaky. Autor článku označuje opatrenia na zamedzenie jeho šírenia za protiústavné a smerujúce k zhoršeniu imunity (nosenie rúšok podľa neho spôsobilo nárast pozitívnych prípadov).

Novodobý šaman

Pre portál s problematickým obsahom, Zem&Vek, napísal článok novinár Marián Benka, ktorý v minulosti pôsobil v ekonomických týždenníkoch Trend a Profit. Označuje sa za novodobého šamana, venuje sa témam ako je spiritualita, šamanské techniky, rôzne alternatívne roviny ekonomiky a politiky. V súčasnosti sa však ako zástupca T. E. Rostasa v časopise Zem&Vek sústreďuje na širokú škálu tém, medzi inými nový koronavírus, vakcíny či 5G, ku ktorým nedeklaruje adekvátne vzdelanie.

V článku využíva ako zdroj facebookový profil Igora Matoviča, informačný portál Bratislavské noviny a nedôveryhodný portál Extraplus.sk.

Švédsko a koronavírus

Text obsahuje viaceré tvrdenia so zmiešanou faktickosťou. Príkladom môže byť zľahčujúce tvrdenie o pandemickej politike Švédska, ktoré podľa autora „nebránilo prirodzenému budovaniu imunity obyvateľstva“. Anders Tegnell, švédsky štátny epidemiológ, však potvrdil, že nejde o vytváranie tzv. „stádovej imunity“.

Tvrdenie v článku zamlčiava fakt, že Švédsko prijalo mnohé opatrenia zabraňujúce šíreniu koronavírusu, vrátane zvýšenej hygieny a sociálneho dištancovania.

Taktiež nevyjadruje možnosť, že súčasný pokles nakazených môže byť iba dočasným prejavom. Prvý potvrdený prípad nákazy sa vo Švédsku objavil na konci februára a najviac prípadov bolo zaznamenaných koncom júna. V tomto období malo Švédsko 10-krát vyššiu hodnotu úmrtí na počet nakazených (574 na milión) ako Fínsko a Nórsko. Tento faktor súvisel najmä s dostatočnou ochranou občanov v domovoch dôchodcov, kde dochádzalo k väčšine úmrtí,  na čo vláda následne reagovala sprísnením opatrení. 24. júna malo Švédsko doposiaľ najviac prípadov na deň, a to 1698, napríklad 30. augusta bolo zaznamenaných už iba 48 nových prípadov. Išlo tak o výrazný pokles prípadov, a taktiež úmrtí, ktoré sa v súčasnosti udržujú vo veľmi nízkych hodnotách napriek opätovnému pozvoľnému rastu nových prípadov.

Viac testov = viac prípadov

Autor článku uvádza, že testovanie na koronavírus je nespoľahlivé, pretože diagnostikuje ochorenie aj tým, ktorí majú iný vírus. Ide o zavádzajúce tvrdenie. Existujú dva základné typy profesionálnych testov: PRC test, ktorým sa zisťuje prítomnosť vírusu, a rýchlotesty, ktoré testujú protilátky a vírusové patogény. Pri PRC testoch sa vo vzorke steru z hrdla identifikuje prítomnosť širokej škály koronavírusov, a následne sa zisťuje, či ide priamo o covid-19 (testovaná je prítomnosť špecifickej vírusovej RNA).

Autor pokračuje tvrdením: „Nehovoriac o tom, že zvýšený počet testov, zákonite vedie k vyššiemu počtu prípadov. Každopádne prípadov, kedy väčšina „pozitívnych“ nepociťuje žiadne príznaky.“ Tým sa blíži k presvedčeniu, že bez testovania ochorenie nebude existovať a ignoruje problém prenášania ochorenia na zraniteľné skupiny obyvateľstva. Pozitívny test znamená zároveň izoláciu nakazeného jednotlivca, ktorý nebude ďalej ochorenie prenášať.

Samozvaný odborník

Premiér podľa článku ignoruje skutočných odborníkov, ktorí nepresadzujú oficiálne stanoviská WHO. Medzi takýchto „odborníkov“ má patriť MUDr. Igor Bukovský, ktorý šíri polopravdy a nepravdy o pandémii koronavírusu a bagatelizuje jej dôsledky.

Doktor a výživový poradca, známy napríklad ako autor knihy (Za)chráňte svoje črevo/Protiprdkavá kuchárska kniha, sa stavia do pozície odborníka na epidemiológiu a nový koronavírus. Mimo iného odmieta dôležitosť ochrany voči ochoreniu, opatrení, rúšok a testovania.

Protiústavné opatrenia

Napokon sa text odvoláva na vnímanie antipandemických opatrení ako protiústavných. Nie je však špecifikované, o ktoré opatrenia má ísť. Autor nadväzuje na ústavného sudcu Jána Drgonca, ktorý sa reálne vyjadril, že väčšina doterajších opatrení je v rozpore s Ústavou SR. Autor však prináša zľahčovanie situácie: „Na ľudské slobody je možné siahnuť len v nevyhnutných opodstatnených prípadoch. Niečo iné by bolo, keby tu ľudia masovo umierali na skutočnú pandémiu.“ Ján Drgonec nehovorí o pandémii ako o neopodstatnenej príčine, hovorí ale o možnosti napadnutia porušovania práva na súkromie, pretože podľa rozsahu úmrtí na vírus nemusí ísť o splnenie podmienky nevyhnutnosti pre zavádzanie niektorých opatrení (napr. povinné očkovanie).

Štát reálne môže pristúpiť k obmedzeniu základných práv a slobôd (vrátane slobody pohybu a pobytu) v prípade, kedy je vyhlásená vojna, vojnový stav, výnimočný stav alebo núdzový stav.

Vláda má podľa Ústavy SR právomoc vyhlásiť núdzový stav na obdobie 90 dní v prípade, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, životného prostredia, alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt.

Spomínané opatrenia v prípade stavu núdze spadajú pod kolónku ochrany života a zdravia občanov SR. Podmienky sú zakotvené v Ústave Slovenskej republiky, ktorou sa štátne orgány vo svojej činnosti musia riadiť.

Matovič ako diktátor

Autor článku pomerne zdatne pracuje s manipulačnou technikou argumentu šikmou plochou. Kroky vlády, slúžiace pre zamedzenie šírenia koronavírusu, podľa neho slúžia na obmedzovanie slobôd občanov do takej miery, kedy premiéra označuje za „diktátora“. S týmto faktorom súvisí aj snaha útočiť na osobu premiéra, ktorá je v danom médiu zásadne zobrazená v negatívnom svetle. V argumentácii ohľadom situácie vo Švédsku sledujeme tiež obľúbenú metódu cherrypickingu, kde autor filtruje informácie, ktoré dopĺňajú jeho vlastný pohľad na vec.

Záver

Článok je možné pomenovať ako klasiku portálu Zem&Vek. Prináša totiž už bežné naratívy spochybňovania hrozby koronavírusu, odsudzovania krokov vlády a glorifikácie falošných autorít. Využíva klasické dezinformačné metódy pre okliešťovanie reality a vytváranie alternatívnej reality podľa predstáv autora.

Celkové hodnotenie redakcie: 1,7/7


Autor analýzy: Michaela Ružičková

Editori: Peter Dubóczi

Close