Neexistují snahy ohledně legitimizaci znásilnění ani pedofílie

Článek informuje ohledně případu 18ti letého muslimského mladíka, který v Británii znásilnil 13ti letou dívku. Autor uvádí informace, že za tento čin dostal pouze dvouletou podmínku. Využité zdroje jsou nekvalitní a s historií publikování zkreslených, až propagandistických informací. Autor využívá zavádějící informace, aby celá událost zapadla do narativu a vyvolala negativní cítění vůči muslimům.

Pravicový nacionalismus 

Samotný článek je publikovaný na serveru voxpopuli.cz, jenž dlouhodobě šíří problematický obsah, mezi který patří nenávistné příspěvky ohledně imigrantů a muslimů a zavádějí zprávy se snahou podnítit nenávist vůči této společenské skupině. Zdroje, na které se článek odkazuje, jsou také nekvalitní, jelikož se odkazuje na portál britský portál dailymail.co.uk, který publikuje konspirační teorie, zprávy s propagandistickým podtextem a krajně pravicově zbarvené články. Dalším zdrojem je stejný portál, na kterém je text publikován. Posledním, třetím zdrojem je československá pedofilní komunita, jenž je sdružení lidí s erotickou náklonností k dětem (není to však skupina snažící se o legitimizaci sexuálních aktivit s dětmi).

Dlouhodobý trend netrestat muslimy za znásilnění

Ihned na začátku článek uvádí, že v Pakistánu, Afghánistánu, Somálsku či Saudské Arábii jsou znásilněné dívky nucené se provdat za násilníky. Co se týče Afghánistánu a Saudské Arábie, takové zvyky jsou běžné, jelikož znásilněná dívka je považována za “nečistou” a vrhá hanbu na svou rodinu. V Somalilandu, jenž je mezinárodně neuznávaný kvazi-stát na severním území formálního Somálska, je od roku 2018 tyto praktiky zakázané společně s přísnými tresty za znásilnění a obdobné trestné činy. Obdobně tomu je v Pákistánu, kde od roku 2016 platí přísnější tresty pro znásilnění, které mohou dosáhnout až 25 let ve vězení.

Autor dále uvádí, že pedofilové jsou v poslední době “vykreslování jako chudáčci, kteří za svou úchylku nemohou … a v celé Evropě je dlouhodobá snaha o legalizaci této deviace.” V podobném znění autor uvádí, že “k podobným rozsudkům, kdy dostane muslim za znásilnění nezletilé pouze podmínku, dochází po celé Evropě.

Tyto tvrzení jsou nepravdivé, jelikož v každé evropské zemi existují zákony trestající znásilnění, jenž mají vyšší sazby pro znásilnění na nezletilých, avšak ty se od sebe liší, ale neexistují snahy ohledně legitimizaci znásilnění ani pedofílie.

Spíše naopak, jen zhruba v 8 zemí Evropy je znásilnění považováno, jako sexuální akt bez souhlasu oběti, zatímco v ostatních musí být hrozba použití síly nebo samotné použití síly. Aktuální trend je spíše opačný, protože je tlak, aby i v ostatních zemích Evropy byla změněna skutková podstata znásilnění využívající nesouhlas namísto použití síly. 

Ohledně samotného případu zmiňovaného článku, článek je zavádějící a nepodává úplné informace.

Autor píše, že vzdělání odsouzeného mladíka “ho naučilo, aby britské právo ignoroval a uznával pouze právo šaría.” To není pravda, vzdělání pachatele bylo v muslimské madrasse, kde se vzdělával ohledně Islámu a nebyl tak znalý britské práva, avšak jeho výuka jej přímo nenabádala, aby ignoroval britské právo, což přímo uvádí citovaný zdroj.

Další informace podané autor jsou také zavádějící. Podle autora muž dostal podmínku protože “Rašíd je pasivní a postrádá asertivitu, může mu odeslání do vězení způsobit více škody než užitku.” To je opět zavádějící, jelikož opět podle citovaného zdroje byl odsouzen na devět měsíců v mladistvém nápravném zařízení, což bylo odloženo na dva roky s podmínkou a probačním dohledem nad mladíkem. Tento rozsudek byl podle soudce zvolen, jelikož dívka byla ochotná mít sexuální aktivitu s mladíkem, avšak autor článku jej “zapomenul” přidat.

Cílem je snaha o legitimizaci znásilnění a pedofílii

Samotný titulek je clickbaitem využívající zavádějící informace s účelem přilákat co nejvíce čtenářů. Celý text je pak “ukázkovým” příkladem využití generalizace, když stanovuje, že všechny znásilněné dívky v několika arabských zemí si musí násilníka vzít, zatímco by on byl zcela z obliga. Dále pak naráží na nesnášenlivost k homosexuálům a obecně LGBTQ komunitě, které označuje jako pedofily, čímž z nich dělá kriminálníky. 

Využitím zavádějících informací autor používá cherry-picking a vybírá si pouze informace, které se hodí do narativu celého textu. Informace jsou tak vytrhávány z kontextu. V celém článku lze vidět nesnášenlivý postoj autora k muslimům, Islámu a lidem migrujícím do Evropy. 

Snaží se apelovat na negativní emoce čtenářů vůči muslimům, když generalizuje a konspiruje, že po celé Evropě existuje dlouhodobá snaha o legitimizaci znásilnění. V článku se také objevuje konfirmační zkreslení, kdy autor cíleně informuje o případu znásilnění provedené muslimským mladíkem, kdy se tato událost stala v roce 2013. V tomto smyslu tyto informace cíleně využívá dnes a tváří se, že se toto stalo v nedávné době,, aby negativně ovlivnil své čtenáře. 

Závěr

Celý článek zavádějící se snahou negativně ovlivnit čtenáře. Již samotné zdroje jsou nekvalitní s publikační historií krajně pravicových informací a někdy i konspiračních teorií. Autor článku využívá cherry-picking, kdy si přímo vybírá informace ze samotných citovaných zdrojů, které následně vytrhává z kontextu a využívá je v rámci svého narativu. Celým článkem postupuje motiv nesnášenlivosti k muslimům a imigrantům, což může podněcovat i k násilí na této skupině. Článkem nejvíce prostupuje generalizace, která má za cíl vyvolat strach ve čtenářích ohledně muslimů a “imunity” vůči před právem. 

Celkové hodnotenie redakcie: 2,6/7


Autor analýzy: Dominik Zachar

Editori: Matej Spišák, Peter Dubóczi

Close