Nenosenie rúšok napriek nariadeniam vlády nie je hrdinská rebélia, ale sebecké diletanstvo

Bádateľ.net – stránka stíhaná Ministerstvom vnútra kvôli častému šíreniu medicínskych nezmyslov – sa posunula nad rámec svojej tradičnej dezinformačnosti. V článku o povinných rúškach na školách totiž nielen šíri prekrútené informácie, ale aj nabáda ľudí, aby otvorene porúšali zákon, či klamali lekárov o zdravotnom stave svojich detíV tomto debunku sa pozrieme nielen na Bádateľove nepravdivé tvrdenia o rúškach, ale aj na praktiky, ktorými legitimizuje svoje neodborné vyjadrenia.

X-krát vyvrátené hoaxy a nepravdy o rúškach

Veľké množstvo tvrdeni v Bádateľovom článku je nepravdivých či “prifarbených”. Prinášame rozbor niektorých z nich:

Nepravdivé tvrdenie č.1: “Rúška boli donedávna určené výhradne pre chirurgov, ktorí ich nosili počas operácie,” aby im “nekvapkali sliny do otvoreného pacienta.”
V skutočnosti rúško patrí k bežnej výbave mnohých lekárov – spomeňte si napríklad na Vašu poslednú návštevu zubára – ako aj sestričiek či ošetrovateľov. Rúška pomáhajú chrániť nielen zdravotníka, ale aj pacienta od prenosu vírusov a baktérií, ktoré môžu šíriť telesnými tekutinami a vydychovaním. Aj mimo zdravotníctva sa však rúška stali bežnou súčasťou civilného života, napríklad v ľudnatých mestách v Ázii, ako kvôli ochrane pred infekciou na verejnosti, tak aj kvôli smogu.

Druhé nepravdivé tvrdenie Bádateľa: Rúška “znižujú množstvo kyslíka vo vdychovanom vzduchu.”

Nie, rúška neznižujú množstvo vdychovaného kyslíka. Ak sú z vhodného materiálu a správne nasadené, nespôsobujú problém s okysličovaním. (Napríklad tu si o tom môžete prečítať viac aj po slovensky.)

Státisíce lekárov nosia rúška deň čo deň, po dobu mnohých hodín, bez dýchacích komplikácií či iných negatívnych dopadov na zdravie. 

V reakcii práve na toto nepravdivé tvrdenie o okysličovaní, ktoré sa šírilo aj v zahraničí, sa niekoľko lekárov natočilo, ako si merajú nasýtenosť krvi kyslíkom bez rúška, s rúškom, a s viacerými rúškami naraz. Ani pri šiestich nasadených rúškach súčasne nedochádzalo k zníženiu vdychovaného kyslíka. Niektoré z týchto videí nájdete so slovenskými titulkami tu.

Nepravdivé tvrdenie Bádateľa č. 3: nosením rúška sa človeku “zvyšuje sa hladina CO2 (oxidu uhličitého), čo môže viesť k acidóze…”
Opäť ide o mnohokrát vyvrátené, nesprávne tvrdenie. Častice CO2 sú veľmi drobné – omnoho menšie než častice nového koronavírusu. Kým tieto dokáže rúško zachytiť, CO2 rúškom prejde a nedôjde k jeho spätnému vdýchnutiu.

Ku vdychovaniu CO2 a zvyšovaniu jeho hladiny v tele by dochádzalo len, ak by bola maska celkom tesno prisatá na tvár a neexistoval by nijaký prísun nového vzduchu.

Odkiaľ čerpá Bádateľ?

Samotný zdroj Bádateľ.net sme v našich debunkoch už neraz riešili. Patrí do top 10 najtoxickejších stránok slovenského online priestoru, nakoľko často publikuje nepravdivé informácie a nebezpečné “medicínske” rady, skrz ktoré profituje na reklamách na výživové doplnky.

Kvôli svojim aktivitám je trestne stíhaný Ministerstvom vnútra SR.

Analyzovaný článok od Bádateľa uvádza pre svoje nepravdivé tvrdenia o rúškach dva zdroje.

Jeden je video z amerického zdroja HighWire. Tento stabilne publikuje obsah založený na konšpiračných teóriách a pseudovede. Projekt News Guard, ktorý hodnotí transparentnosť a spoľahlivosť médií, dáva HighWire-u len 17.5 bodov zo 100 a varuje pred jeho nízkou faktickou hodnotou a nekalými praktikami.

Ďalšie Bádateľove tvrdenia vychádzajú zo stránky PrimaryDoctor.org, ktorá propaguje tzv. naturopatiu – odnož alternatívnej medicíny, ktorú nepraktizujú plne vyučení lekári, a ktorá odmieta akékoľvek konvenčné lieky či operácie. (Podobne sa liečili ľudia pred vznikom modernej medicíny, kedy bola priemerná doba dožitia maximálne 40 rokov.)

Konkrétny článok z tejto stránky, z ktorého Bádateľ čerpá, je písaný práve takouto “doktorkou”-naturopatkou. Chválime, že sa odvoláva aj na kvalitné akademické štúdie; tie však skúmali primárne špecifické prípady nosenia rúšok, napr. pri športovaní, u tehotných žien, či dospelých s poruchami obličiek. Ich závery teda nie je možné aplikovať na celú populáciu či deti. Niektoré zdrojované štúdie zas neprešli procesom peer-review – teda kontrolou akademickej obce na kvalitu, nezaujatosť a replikovateľnosť.

Nabádanie ľudí k obchádzaniu zákona a zavádzaniu lekárov

“Poďme sa teraz pozrieť, čo môžete urobiť proti noseniu rúšok v triede vaším dieťaťom, ak s týmto nariadením nesúhlasíte,” píše Bádateľ. Rovno teda uznáva, že publikuje návod na obchádzanie zákona.

Inými slovami, anonymný autor s neznámym vzdelaním, publikujúci vyvrátené misinformácie na trestne-stíhanom pseudovedeckom portály, radí ľuďom, ako jedným ťahom porušiť zákon a ohrozovať zdravie seba a svojich blízkych. Stavia sa tak chrbtom nie len právnemu poriadku, ale aj rade odborných štúdií, empirických pozorovaní a expertných odporúčaní, na ktorých nariadenie o nosení rúšok stojí.

Ako keby to nebolo málo, ďalej autor navádza čitateľov, aby zavádzali a manipulovali lekárov svojich detí. Majú si vraj vymyslieť diagnózu, aby im dal lekár potvrdenie, že ich deti rúško nemusia nosiť. Bádateľ píše: “Ak však vaše dieťa nemá vážny, ale len mierny, prípadne zatiaľ nediagnostikovaný zdravotný problém, tak stále nie je nič stratené. Môžete napríklad lekárovi povedať, že vaše dieťa má nábeh na astmu.” Ak to nebude stačiť, Bádateľ odporúča hrať s lekárom psychologické hry, aby sa rodiča “zľakol” a potvrdenie nakoniec aj tak vydal.

Opäť: anonymný autor bez preukázateľného lekárskeho vzdelania radí rodičom, aby zavádzali lekárov či celkom klamali o zdravotnom stave svojich detí. Vraj, ak sú to “dobrí” lekári, uposlúchnu subjektívny názor rodiča, miesto rokov svojho odborného štúdia a praxe. Neviem ako vy, ale my si teda dobrého doktora predstavujeme značne inak.

Snaha legitimizovať bludy útočným jazykom

Článok miestami využíva pejoratívny jazyk, aby podčiarkol svoj subjektívny odpor k rúškam a zakryl nedostatok kvalitných informácií. Vidíme to napríkad v popisoch lekárov slintajúcich na svojich pacientov; “prostoduchej moderátorky,” ktorá si ako prvá mala nasadiť rúško a po ktorej sa obyvatelia “začali opičiť”; školách, ktoré budú “buzerovať” deti a robiť “cirkus”; alebo “psychopatoch vo vláde.”

Ďalej autor postuluje, že hoci budú podľa nariadenia rúška povinné len 14 dní, vláda to určite zneužije a rúška budú povinné “natrvalo”. Ide o ničím nepodloženú subjektívnu fabuláciu, ktorou sa autor snaží vyvolať strach a podporiť svoje “argumenty”.

Ďalej prirovnáva nenosenie rúšok napriek nariadeniam k “revolúcii“, ktorá je nutná, aby sme sa vzopreli “tyranii režimu“. Umnejší čitateľ to prekukne ako prostoduché fantazírovanie neodborného autora a absolútne nepochopenie situácie. Prispievať ku komunitnému šíreniu nákazlivého ochorenia, napriek odporúčaniam domácich aj zahraničných autorít, má od revolúcie poriadne ďaleko. Ide o sebecký akt, stojaci na prekrútených informáciách a pomýlenej predstave o “slobode”.

Záver

Notoricky zavádzajúci Bádateľ opäť úradoval, a dokonca nabádal ľudí k protiprávnemu chovaniu. Vyjadrenia o škodlivosti rúšok podložil konšpiračnými a pseudovedeckými zdrojmi, ktoré ďalej podčiarkuje urážlivým jazykom a dehumanizujúcimi metaforami. 

V skutočnosti rúška pomáhajú v zabraňovaní šíreniu vírusov a spolu s dobrou hygienou rúk a sociálnymi odstupmi budú kľúčové v návrate života do bežných koľají. Rúška sú taktiež pre prevažnú väčšinu ľudí celkom bezpečné; už roky ich nosievajú lekári počas celých pracovných dní, a doteraz to nikto nevykresľoval ako problém. Práve dezinformátori á la Bádateľ sú teda tí, ktorí šíria zbytočnú hystériu ohľadom nového koronavírusu, tým že démonizujú celkom bežnú zdravotnú pomôcku.

Celkové hodnotenie redakcie: 2,3/7


Autor analýzy: Katarína Kondrótová

Editori: Matej Spišák, Peter Dubóczi

Close