Nie, modernizácia letiska Sliač nepovedie k okupácii

Článok sa zaoberá aktuálnou modernizáciou letiska Sliač. Autor v texte podrobne rozoberá históriu letiska, z tej však premosťuje na súčasnú zahraničnú politiku SR, pričom je obzvlášť kritický voči prozápadne orientovaným politikom. Jeho tvrdenia sú založené na nepravdivých informáciách a pri svojich subjektívnych názoroch sa odvoláva na udalosti z histórie, ktorých kontext však nemožno porovnávať s tým dnešným.

Ruské spravodajstvo

Text je uverejnený na problematickom portály Extra plus, ktorý pravidelne šíri naratív a dezinformácie v súlade s ruskou štátnou propagandou, či už sa jedná napríklad o obhajovanie anexie Krymu alebo o ohýbanie pravdy v prípade zostreleného letu MH17. Tým sa aktívne podieľa na Ruskom vedenej hybridnej vojne namierenej proti západu.

Na jeho problematickosť poukázali aj nezávislý hodnotitelia zo stránky konspiratori.sk, zaoberajúci sa stránkami so zavádzajúcim a klamlivým obsahom. Tí portálu Extra Plus udelili hodnotenie 8,3 z 10, pričom číslo 10 predstavuje najhoršie možné hodnotenie. V samotnom článku autor necituje a ani sa neodvoláva na žiadne zdroje.

Zmes historický faktov a subjektívnych názorov

Článok obsahuje veľké množstvo pravdivých a dohladateľných informácií týkajúcich sa histórie letiska Sliač, a to i napriek tomu, že sa autor neodvoláva na žiadne externé zdroje. Autor článku je predseda Trenčianskej pobočky Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied (SHS pri SAV) a bezpochyby disponuje veľkým množstvom vedomostí z histórie.

Avšak časti textu, kde autor premosťuje z histórie k súčasnej zahraničnej politike SR a medzinárodným vzťahom sú značne problematické. Základná premisa autora je predpoklad že modernizácia letiska Sliač povedia k stálej (autorom ironicky označovanej ako „dočasnej“) prítomnosti amerických vojsk na Sliači, ktoré budú podľa vzoru Sovietskych vojsk pôsobiť ako nové okupačné vojská na našom území.

Prostredníctvom anekdot autor apeluje na negatívne udalosti z histórie, kedy na letisku Sliač pôsobili okupačné vojská Sovietskeho Zväzu. Ich pôsobenie prirovnáva k potenciálnemu budúcemu pôsobeniu amerických vojsk na území SR, ktoré má viesť k okupácii a postupnej strate zvrchovanosti.

Historický kontext vpádu a nasledovnú vojenskú okupáciu vtedajšieho československého územia za účelom zvrátenia prebiehajúcich demokratizačných reforiem však nemožno porovnávať so súčasným pôsobením SR v štruktúrach NATO

Nehovoriac o tom že akékoľvek tvrdenia o budúcom stálom pôsobení amerických vojsk na letisku Sliač sú nepotvrdené a kompletne vyfabulované. V tejto súvislosti sa k vzniknutým  dezinformáciám vyjadril aj minister obrany Jaroslav Naď, keď zdôraznil že „v žiadnom prípade nepôjde o vznik amerických základní na našom území.“ To v konečnom dôsledku vyvracia autorove závery.

Je nutné pripomenúť že cieľom modernizácie letiska Sliač nie je vybudovanie akejsi americkej základne, ale zlepšenie a skvalitnenie infraštruktúry ozbrojených síl SR.

Rekonštrukcia úzko súvisí aj s nákupom nových stíhačiek F-16, pre ktoré letisko Sliač v súčasnosti nespĺňa technické požiadavky.

Nie je okupácia ako okupácia

Z vyznenia článku je však zrejmé že reflektuje autorove subjektívne názory na domácu a zahraničnú politiku SR, pričom je obzvlášť kritický voči pro-západne orientovaným politikom. 

V článku je možno pozorovať určitú snahu o objektivitu, keď autor okrajovo poukazuje aj na škody napáchané okupačnými vojskami Sovietskeho zväzu.

Autor sa stavia do nestrannej pozície keď tvrdí, že prítomnosť „cudzích vojsk“ na území SR je okupáciou a provokácia protistrany. Je tak prinajmenšom ironické, že autorov článok je uverejnený na portáli Extra plus, ktorý otvorene obhajuje okupačné praktiky Ruska, ako v prípade anexie Krymu.

Záver

Článok je písaný pomerne formálnym štýlom a obsahuje množstvom pravdivých a zaujímavých informácii z histórie letiska Sliač, ktoré môžu obohatiť vedomosti čitateľa. Je preto škoda, že sú tieto pravdivé informácie pretkané subjektívnymi súdmi  autora založených na nepotvrdených a vyfabulovaných tvrdeniach. Takáto zmes historický faktov a subjektívnych názorov môže mať tiež za výsledok skutočnosť, že čitateľ bude považovať všetky informácie v článku za pravdivé.

Celkové hodnotenie redakcie: 3/7


Autor analýzy: Denis Takács

Editori: Matej Spišák, Peter Dubóczi

 

Close