O NÁS

Matej Kandrík

je doktorand politológie so špecializáciou na bezpečnostné a strategické štúdia na Masarykovej univerzite v Brne. Od roku 2015 pôsobil ako šéfredaktor bezpečnostného portálu On War| On Peace venovaného strategickému mysleniu, problematike moderného vojenstva a bezpečnosť. V roku 2016 absolvoval výskumný pobyt na Univerzite obrany vo Varšave. V súčasnosti pôsobí ako externý analytik portálu Visegrad Insight a výskumný analytik think-tanku German Marshall Fund of the United States. Jeho výskumné záujmy sú občianska participácia na obrane, paramilitarizmus, strategická komunikácia a propaganda. Od roku 2019 je riaditeľom slovenského think-tanku STRATPOL - Strategic Policy Institute.


Peter Köles 

sa venuje problematike informačnej vojny, dezinformácií a hybridnej vojny. Od roku 2019 je šéfredaktorom portálu Antipropaganda.sk. Predtým dva roky pôsobil na Oddelení strategickej komunikácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, kde sa venoval predovšetkým realizácii komunikačného programu #WeAreNATO, monitoringu sociálnych sietí a identifikácii dezinformácií šíriacich sa v online priestore. Peter v minulosti absolvoval stáže na politickej sekcii Veľvyslanectva SR vo Washingtone, v kancelárii poslancov Národnej rady SR.  V roku 2018 ukončil bakalárske štúdium v odboroch medzinárodné vzťahy a bezpečnostné a strategické štúdiá na Masarykovej Univerzite v Brne, kde pokračuje v štúdiu na magisterskom stupni. Hovorí po anglicky a rusky, ovláda základy španielčiny.


Victor Breiner 

vyštudoval germanistiku a pracoval ako prekladateľ a tlmočník až do chvíle, kým sa nezačal naplno venovať žurnalistike. Ako vojnový spravodajca pracoval v Sýrii, Líbyi, Mali, Tunise, Jordánsku, Libanone, a na Ukrajine. Publikoval v zahraničných a domácich médiách a za svoju prácu dostal ocenenia Czech a Slovak Press Photo. Rodina a dobrodružná profesia však nejdú dokopy, nepriestrelnú vestu preto zavesil na klinec. Vyštudoval medzinárodnú bezpečnosť na univerzite v Leicestri kde skúmal teoretické rámce propagandy v digitálnom, globalizovanom svete. Dnes sa profesionálne venuje analýze dezinformácií a nevojenských spôsobov dosiahnutia strategických a politických cieľov. V apríli 2019 založil portál Infosecurity.sk.


Tomáš Kriššák 

je expert na kognitívnu bezpečnosť. Spolupodieľal sa na projekte Checkbot, pripravuje semináre mediálnej gramotnosti a programy zamerané na znižovanie dopadu dezinformácií a iných manipulácií na verejnosť. V minulosti pracoval na projektoch zameraných na zníženie radikalizácie mládeže, je autorom vzdelávacieho projektu Slobodovo, ktorý sa zameriava na hodnotové vzdelávanie a náuku nových schopností, ako empatia, schopnosť spolupráce a riešenie komplexných úloh.


Kristína Urbanová

je študentkou bezpečnostných a strategických štúdií a medzinárodných vzťahov na Masarykovej univerzite v Brne. Zameriava sa predovšetkým na oblasť kyberbezpečnosti a kybernetickej obrany s dôrazom na ich bezpečnostno-politické aspekty. Venuje sa taktiež fenoménu informačných a psychologických operácií. V minulosti absolvovala stáž na Odbore zahraničnej politiky v Kancelárii prezidenta SR. Pôsobí ako šéfredaktorka portálu CyberSec.sk, projektová manažérka v think-tanku STRATPOL a senior analytička vo fact-checkingovom projekte Demagóg.sk. Prispieva taktiež do portálu Security Outlines.


Peter Dubóczi

vyštudoval politológiu na Katedre politológie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde ďalej pôsobí ako interný doktorand so zameraním na politickú filozofiu a medzinárodné vzťahy. V roku 2019 pôsobil ako fact-checker pre portál Demagóg.sk. V súčasnosti venuje svoj výskum témam kognitívnej bezpečnosti, hybridných hrozieb a národného populizmu. Ako analytik-stážista publikuje pre portál Infosecurity.sk. V rámci akademickej pôdy sa venuje predovšetkým otázkam a paradoxom otvorenej spoločnosti a liberálnej demokracie v prostredí medzinárodných vzťahov. Zaujíma sa o význam a vplyv faktov či informácií, respektíve o hrozby ich manipulácie.


Matej Spišák

je študentom magisterského odboru Medzinárodné vzťahy na Central European University vo Viedni. V roku 2020 absolvoval študijný a pracovný pobyt v rámci programu The Bard Globalization and International Affairs Program (BGIA) v New Yorku. Bakalársky titul získal na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v odbore Európske štúdiá. Počas štúdia nazbieral skúsenosti v štátnych inštitúciách, vrátane stáží na Oddelení strategickej komunikácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, v Kancelárii štátneho tajomníka Róberta Ondrejcsáka na Ministerstve obrany, na Odbore zahraničnej politiky v Kancelárii prezidenta SR, a tiež na Stálej misii SR pri OSN v New Yorku. Matej v súčasnosti spolupracuje s mimovládnymi organizáciami SSPI a Stratpol.


Ján Farkaš

vyštudoval medzinárodné vzťahy na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, pracovne však pôsobí v globálnej IT firme ako vývojár automatizačných riešení. V minulosti písal články zaoberajúce sa kybernetickou bezpečnosťou pre portál Cybersec.sk. Viacero rokov tiež pôsobí v projekte Sebavedomé Slovensko. Dlhodobo sa venuje rozličným aspektom hybridných konfliktov vrátane dezinformácii a propagandy, pričom sa snaží prepájať  akademické vzdelanie so svojimi profesnými znalosťami a zručnosťami.


Na tvorbe obsahu pre DISI sa vo výraznej miere podieľajú taktiež stážisti Inštitútu strategických politík, Infosecurity.sk a Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku.

V súčasnosti: Adam Sitko, Marián Maraffko, Barbora Krasová, Dominik Zachar, Katarína Kondrótová, Michaela Ružičková, Štefan Ižák, Simona Uhrinová, Tomáš Horeháj, Denis Takács

Close