O poľských prezidentských voľbách a „Varšavskej kaviarni“

Predmetný článok informuje o výsledkoch nedávnych prezidentských volieb v Poľsku. Autor však samotné voľby zjednodušuje len na akýsi stret konzervatívnej a liberálnej kultúry, pričom pri liberalizme nešetrí expresívami. V texte tiež pretkáva pravdivé informácie so svojimi predpojatými názormi, z čoho je evidentná snaha démonizovať Poľskú opozíciu a polarizovať spoločnosť. V konečnom dôsledku tak článok viac reflektuje autorove subjektívne vnímanie politiky ako reálne dianie v Poľsku.

(Ne)objektívne spravodajstvo

Analyzovaný článok je uverejnený na portáli Hlavné správy, ktorý projekt konšpirátori.sk označil za problematický z dôvodu šírenia dezinformácií a manipulovania faktov. Hlavné správy sú mimo iné známe aj nekritickým preberaním vyhlásení od politikov z ĽSNS, šírením pro-kremeľskej propagandy, neoverovaním zdrojov a jednostrannou kritikou opačných názorov.

V spravodajstve Hlavných správ možno opakovane badať snahu o presadenie ich vlastného hodnotového nastavenia. Schopnosť Hlavných správ objektívne informovať o udalostiach z domova i zo sveta je tak veľmi pochybná.

V samotnom texte sa autor neodvoláva na žiadne externé zdroje. Väčšina informácií v texte je však dohľadateľná a vo svojej podstate pravdivá. Pravdivé informácie sú pretkané ničím nepodloženými tvrdeniami a subjektívnymi názormi autora, ktoré nie je možné overiť.

Vyšehradská štvorka v ohrození?

Napriek tomu, že článok fakticky informuje o nedávnych Poľských prezidentských voľbách, v texte sa vyskytuje niekoľko problematických tvrdení.

Autor napríklad tvrdí, že v prípade, ak by voľby vyhral Trzaskowski, znamenalo by to „výrazné oslabenie V4, ak nie dokonca až rozpad.“ Toto je značne prehnané, ničím nepodložené a špekulatívne tvrdenie, nakoľko nič nenasvedčuje tomu, že by Trzaskowski akokoľvek plánoval oslabiť Vyšehradskú štvorku.

Autor sa ďalej pozastavuje nad posilnením liberálnych tendencii v Poľsku. Čo je podľa neho prekvapujúce na „silne kresťanskú krajinu“ akou je Poľsko. Tu je však nutné podotknúť, že liberalizmus a kresťanstvo nie sú protichodné, vzájomne sa vylučujúce ideológie.

Snaha rozdeľovať

Celý článok sa nesie v duchu takzvanej „my verzus oni“ mentality, čiže tendenciou rozdeľovať komplexné celky, v tomto prípade Poľskú spoločnosť, na dve časti, kedy jedna je protikladom druhej. Autor tak vytvára falošných nepriateľov a otvorene útočí na „tých druhých“.

Túto skutočnosť možno pozorovať hneď v samotnom nadpise článku, kde autor označuje voličov opozičného kandidáta Rafala Trzaskowského za „varšavskú kaviareň“ a víťazstvo Andrzeja Dudu za „ubránenie“ sa pred liberalizmom.

Liberalizmus ďalej označuje za „dekadentný“ a Trzaskowského za „Eurohujera“, ktorý skáče „ako Brusel píska“, napriek tomu, že tieto tvrdenia nijako nepodkladá faktami.

Evidentná je snaha démonizovať liberálnu opozíciu, vsugerovaním nepodložených tvrdení o ich potenciálnom nebezpečenstve pre Vyšehradskú štvorku a celú spoločnosť.

Poľské prezidentské voľby sú tak zjednodušené len na súboj konzervativizmu a liberalizmu, čo autor využíva na podporu svojho subjektívneho videnia.

Autor tak vytvára ničím nepodložený naratív, že prípadné víťazstvo Trzaskowského by znamenalo nastolenie akejsi neobmedzenej vlády liberalizmu. Pritom však zabúda, že podstata demokracie tkvie v schopnosti diskutovať, dohodnúť sa a dosiahnuť konsenzus. Víťazstvo jednej strany tak automaticky neznamená úplnú porážku tej druhej. Autorov naratív len reflektuje jeho bipolárne a zjednodušené vnímanie politiky.

Záver

Článku tak škodí najmä autorova predpojatosť a neobjektívnosť. Autor sa nijak netají svojim vyhraneným politickým názorom, ktorý je silne namierený proti EÚ a liberalizmu  a využíva každú možnosť si takpovediac „kopnúť“ do opozičného kandidáta. Výsledkom je skutočnosť, že článok pôsobí neobjektívne a polarizujúco i napriek tomu, že sa v ňom nachádzajú pravdivé informácie.

Celkové hodnotenie redakcie: 3,1/7


Autor analýzy: Denis Takács

Editori: Matej Spišák, Peter Dubóczi

Close