Očkovaná na koronavírus nebude celá populácia Českej republiky

Český epidemiológ Roman Prymula sa v priebehu posledných dní vyjadril k otázkam ohľadom vakcíny na COVID-19. Spomenuté boli odhady o tom, kedy bude vakcína zavedená, aká je predpokladaná cena, a tiež o rozsahu obyvateľstva, ktorý by mal byť v Českej republike proti koronavírusu zaočkovaný. Napriek striedmym a realistickým tvrdeniam Prymulu sa však našli alternatívne médiá, ktoré jeho slová prevrátili a otočili proti nemu.

Čítanie s porozumením

Článok sa nachádza na webovej stránke Arfa.cz, ktorá podľa internetového projektu konspiratori.sk získala hodnotenie 9,6 z 10, pričom 10 je najhoršie možné hodnotenie. Jedná sa teda o veľmi nespoľahlivý zdroj, ktorý v súčasnosti zastáva ôsmu priečku v zozname zdrojov s nepravdivými alebo konšpiračnými informáciami.

Text sa odvoláva na informácie uvedené na portáli Blesk.cz – niekoľko kľúčových informácií sa však v tomto zdroji vôbec nenachádza. Hoci článok spomína štatistiky o úmrtnosti obyvateľstva, táto štatistika a ani nijaké iné zdroje tu nie sú prítomné.

1 + 1 = 11

Nadpis článku a jeho následný obsah vyvoláva pocit, že Prymula vlastnými slovami povedal, že chce, aby boli zaočkovaní všetci obyvatelia Česka. S predpokladanou cenou jednej vakcíny, ktorá sa pohybuje okolo 9000 korún a s počtom obyvateľov cez 10 miliónov, by sa pre štátny rozpočet jednalo o značné výdavky. Článok tento fakt využíva a pripomína, že financie by pochádzali z daní platených obyvateľmi ČR.

V uvedenom zdroji však nikde nie je spomenuté, že by sa mala vakcína podať všetkým obyvateľom – či už v prvej, alebo neskoršej vlne.

Už v prvom odstavci sám Prymula hovorí, že by mala byť očkovaná iba približne tretina populácie. Jedná sa najmä o rizikovú časť obyvateľstva – napríklad seniori alebo ľudia so zdravotnými problémami – a o zdravotníckych zamestnancov, ktorí sú v stálom riziku nakazenia sa.

Mierne nadsadená je aj predpokladaná cena vakcíny.

Roman Prymula udal svoj predpoklad na maximálne 9000 korún, pričom článok automaticky využíva sumu 10 000 korún. Hoci sa môže zdať, že je takéto navýšenie ceny banálne, v celkovom dôsledku sa jedná o vysoký rozdiel. Ak by mala byť očkovaná celá populácia Česka – tak ako to článok deklaruje – jednalo by sa o rozdiel vyše 10 miliárd korún, alebo takmer 400 miliónov eur.

Článok navyše spochybňuje celkovú existenciu COVID-19 alebo akéhokoľvek iného vírusu. Odvoláva sa pritom na štatistiky, ktoré nepredstavil, ani k nim neposkytol nijaký zdroj. Bolo už dokázané, že obete v sebe nesú protilátky špecifické pre vírus SARS-CoV-2, ktorý vyvoláva ochorenie COVID-19. 

Spochybňovaná je aj potreba vakcíny. Oba lieky, ktoré článok udáva ako „dokázaný“ spôsob pre liečbu koronavírusu – Isoprinosine a Hydroxychloroquine – sprevádzajú štúdie dokazujúce ich neefektívnosť.

Bill Gates – Skrytá hrozba

Mimo to, že článok úmyselne prekrúca a pridáva nepravdivé informácie, opäť našiel spôsob, ako zapojiť do konšpirácie Billa Gatesa. Celá vakcinácia a koronavírus má byť spôsobom, ako dať peniaze farmaceutickým spoločnostiam podporovaných Gatesom. Hlavný zdroj článku spomína dve farmaceutické firmy, ktoré sú najpravdepodobnejšími kandidátmi na predaj vakcíny – Novavax a AstraZeneca, pričom obe skutočne boli podporené Nadáciou Billa a Melindy Gatesových. Nejedná sa však o dôkaz toho, že by celá pandémia bola plánom. Tieto dve spoločnosti jednoducho patria medzi tie, ktoré urobili najväčší pokrok vo vývoji vakcíny.

Článok sa snaží čitateľov poštvať proti Prymulovi a vakcíne i tým, že predpokladá nútenú vakcináciu pre všetkých. Tí, čo očkovanie odmietnu, budú údajne vyčlenení zo spoločnosti a v konečnom dôsledku nútení nechať sa „dobrovoľne“ zaočkovať. Opäť ide o špekuláciu vykresľujúcu dystopický scenár, ktorý má podnietiť negatívne emócie.

Prymulova pustatina

Článok taktiež sprevádza obrázok, na ktorom dominuje Prymula s telom draka. Spolu s obrázkom plačúceho dieťaťa a s vakcínou je zjavné, aký má obrázok úlohu – vykresliť Prymulu ako hlavného antagonistu štátu, ktorého vakcín sa deti boja, a ktorého by sa mali báť všetci.

Záver

Článok obsahuje množstvo nepravdivých a vyfabrikovaných informácií, ktoré majú za cieľ zdiskreditovať Romana Prymulu. Došlo tiež k porušeniu autorskej etiky, keďže bola predstavenému zdroju pripísaná zmienka informácií, ktoré sa v ňom vôbec nenachádzajú. Celý článok je nedôveryhodný a existuje iba ako nástroj pre dosiahnutie cieľu jeho autora – boj proti vakcinácii a spochybňovanie existencie COVID-19.

Celkové hodnotenie redakcie: 1,4/7


Autor analýzy: Marián Maraffko

Editori: Matej Spišák, Peter Dubóczi

Close