Ovčáček a Black Lives Matter

Článek pochází z portálu sputnik.cz, jenž ve své minulosti častokrát publikoval zavádějící a problematický obsah. Samotný článek využívá několika zdrojů, avšak veškeré zdroje (až na twitterový účet Jiřího Ovčáčka) jsou opět ze stejného zpravodajského webu. Článek fakticky bez vytržení z kontextu podává objektivní informace bez využití manipulačních technik. 

Sputnik, Sputnik a zase Sputnik 

Článek je publikovaný na webu sputnik.cz, který často publikuje problematický obsah se zavádějícími a někdy až konspiračními informacemi. Samotný článek využívá několika zdrojů, avšak všechny jsou opět ze stejného webu. Informace podávané v textu jsou tudíž do jisté míry neobjektivní, jelikož je autor čerpá z vlastního arsenalu a nesnaží se představit alternativní zdroje.

Škrty v policejním rozpočtu 

Informace v textu jsou do jisté míry faktické. Článek udává, že zastupitelé Seattlu chtějí úplně zrušit policejní sbor, což není přesné. Někteří zastupitelé v Seattlu opravdu volají po kompletním zrušení policejního sboru, avšak aktuálně byly schváleny škrty v rozpočtu, které povedou k propuštění stovky policistů, zrušení jízdní policie společně se snížením rozpočtu pro SWAT tým. 

Příštím rokem by se škrty měly pohybovat až okolo 50%, s čímž by policie údajně přišla o call centrum tísňové linky 911 společně s civilními zaměstnanci, kteří dohlížejí po celém městě na řádné parkování. Peníze získané z těchto škrtů mají jít na preventivní komunitní programy, jako např. programy pro mladistvé či podpora bydlení pro sociálně slabší.

V tomto kontextu autor používá cherry-picking, jelikož vybírá pouze informace, které se mu hodí do narativu článku a mylně informuje o úplném zrušení policie v Seattlu. 

Citovaný prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček pak na svém oficiálním twitterovém účtu uvedl komentář k chystanému kroku amerického města. Tento komentář je problematický, jelikož zmiňuje “syntézu nacismu a bolševismu”. Označovat chystané kroky města alokovat zdroje z policejního rozpočtu do komunitních programů za nacistické či bolševické není na místě, jelikož nesouvisí s těmito totalitními režimy. 

Po nástupu Hitlera k moci se k rozpouštění policie či jejímu úplnému zrušení neuchýlil, jak potvrzují historikové. Mluvčí zde používá argument šikmou plochou, protože tvrdí, že pokud tyto kroky nezastavíme, stane se něco mnohem horšího a budeme svědky “nepopsatelné nelidskosti”. 

Další informace v článku jsou pravdivé a nejsou vytržené z kontextu. Článek tak informuje o počátku protestů Black Lives Matter a jejich následnou gradaci a v některých případech i násilnost. 

Zde však autor používá generalizaci, když zmiňuje, že obyvatelé města následně vyšli do ulic, jelikož pouze někteří tak učinili. Chybou v článku je vyjádření mluvčího k antisemitismu a nenávisti k Izraeli, kterou přisuzuje levicovému politickému spektru, avšak antisemitismus je spíše typickým znakem krajní pravice. Toto vyjádření je však pouze citovaná pasáž mluvčího.

Skrytý význam

Celý text je podán bez větších problémů. Text se snaží objektivně informovat o vyjádření prezidentského mluvčího a podává faktické informace, kterou jsou však v některých případech zkreslené a vybrané tak, aby se hodily do autorova narativu. V textu se pak neprojevuje politické přesvědčení autora, jelikož samotný text není útočný vůči žádné skupině lidí

Přesto titulek vypadá do jisté míry senzačně, jelikož vytrženě využívá části vyjádření mluvčího, podle nějž 21. století bude “nepopsatelně nelidské”. Obdobně lze vidět zvolení Ovčáčka jako osoby, jenž zdroje pro komentář k situace v Seattlu skrz jeho politické postoje, které jsou často mířené kriticky na EU, USA či liberalismu. 

Závěr

Přestože článek obsahuje faktické informace, autor je nepodá úplně přesně a do jisté míry  si upravuje kontext. V textu se kromě senzačního titulku vyskytuje již zmíněný cherry-picking a argument šikmou plochou, kterými se autor nenápadně snaží negativně ovlivnit názory vůči liberalismu a situaci v USA. 

Využitím argumentu šikmou plochou, který je v mluvčího twitterovém příspěvku, pak do jisté míry zasévá strach z budoucnosti, jelikož podle vyjádření kroky v Seattlu (škrty v policejním rozpočtu) budou následovat další, mnohem drastičtější, až budeme svědky “nepopsatelné nelidskosti”.  

Celkové hodnotenie redakcie: 2,9/7


Autor analýzy: Dominik Zachar

Editori: Matej Spišák, Peter Dubóczi

Close