Pápež František vyjadril podporu registrovaným partnerstvám párov rovnakého pohlavia

Pápež František vyjadril podporu registrovaným partnerstvám párov rovnakého pohlavia. Článok uverejnený na portáli Infovojna.sk pozoruhodne kombinuje nepodložené konšpiračné teórie z dielne bývalého apoštolského nuncia s legitímnym spravodajstvom v snahe vzbudiť obraz dôveryhodnosti.

Zlepenec legitímneho spravodajstva a konšpirácií

Text uverejnený na problematickom portáli Infovojna.sk predstavuje pozoruhodný zlepenec dvoch rôznych článkov.

Prevažná časť textu je doslovne prevzatá z portálu konzervatívneho denníka Postoj, tá je však faktograficky nezávadná a pravdivo informuje o uplynulých udalostiach s odvolaním sa na niekoľko hodnoverných zdrojov.

Problematický je záver textu, kde autor kopíruje časti článku uverejneného na portáli christianitas.sk. Ten informuje o otvorenom liste, ktorý napísal v júni 2020 bývalý apoštolský nuncius USA, arcibiskup Viganò, americkému prezidentovi Trumpovi.

Z tohto článku autor preberá časti, kde Viganò prezentuje rôzne konšpiračné naratívy, napríklad „Deep State” (Štát v štáte)“ a „Deep Church” (Cirkev v cirkvi) či „nový svetový poriadok“. Opiera sa len o tvrdenia arcibiskupa Viganòa bez akejkoľvek snahy overiť ich pravdivosť.

List Trumpovi

Pápež František sa v dokumentárnom filme Francesco skutočne  vyjadril v prospech registrovaných partnerstiev rovnakého pohlavia. Jeho slová však neznamenajú ráznu zmenu jeho doterajšieho postoja, nakoľko podporu registrovaných partnerstiev párov rovnakého pohlavia vyjadroval ešte pred tým, ako sa stal pápežom, a taktiež aj po tom. Jeho výrok je preto významný skôr pre svoju symbolickosť. Prvá časť textu, prevzatá z denníka Postoj, pravdivo informuje o pápežových vyjadreniach a možno ju považovať za legitímne spravodajstvo.

Za túto pasáž však autor vkladá časti textu z Viganòvho listu Trumpovi, ktorý oplýva veľkým množstvom konšpiračnej rétoriky vytrhnutej z kontextu. S témou textu má len veľmi malý súvis. Kto je teda arcibiskup Viganò?

Carlo Maria Viganò pôsobil od roku 2011 do roku  2016 ako apoštolský nuncius v Spojených štátoch. Kontroverznou osobu sa stal hlavne kvôli tvrdeniam vo svojom liste z roku 2018, adresovanom Vatikánu. V ňom obviňuje Vatikán zo snahy ututlať sexuálne škandály a otvorene vyzýva pápeža Františka na rezignáciu. Niektoré médiá tento list vnímali ako snahu o zdiskreditovanie pápeža zo strany Viganòa a stúpencov tradičného katolicizmu.

V liste z tohto roku Viganò vzdáva prezidentovi Trumpovi chválu a píše, že “sú v tejto bitke na rovnakej strane, aj keď s rôznymi zbraňami. Ďalej v ňom Trumpa varuje a tvrdí, že sa v cirkvi vytvorila „strana svetla a strana temnoty”, pričom biskupi zo „strany temnoty“ slúžia „deep state, globalizmu,“ a „novému svetovému poriadku“. V liste sa taktiež kriticky vyjadruje na adresu Black Lives Matter protestov a opatrenia proti šíreniu vírusu COVID-19 popisuje ako snahu o kontrolu populácie. V reakcii na tento list sa časť predstaviteľov katolíckej cirkvi od Viganòa dištancovala, práve na základe jeho nepodložených konšpiračných tvrdení.

Nie je zrejmé, prečo sa autor z portálu Infovojna.sk rozhodol do svojho textu vložiť tieto konšpiračné úryvky, nakoľko medzi sebou jednotlivé časti nijak neprepája ani neponúka vlastný komentár. Možno to však vnímať ako snahu o manipuláciu čitateľa a o navodenie dojmu, že sa pápež František svojou podporou registrovaných partnerstiev párov rovnakého pohlavia stal súčasťou určitej konšpirácie.

Nevysvetlená „LGBT agenda“

Už samotný názov článku ponúka tvrdenie, že Pápež František presadzuje „LGBT agendu“ – označenie však prichádza bez vysvetlenia. Z textu tak nie je zrejmé, čo si pod týmto spojením autor predstavuje.

Rétorika „LGBT agendy“ je často spájaná s extrémnymi odporcami LGBT, ktorí považujú akúkoľvek snahu o zrovnoprávnenie LGBT komunity za „agendu“, ktorá musí nevyhnutne predstavovať nebezpečenstvo pre zvyšok spoločnosti. Už z názvu článku vyplýva homofóbne podfarbenie.

Zvyšok článku je písaný pomerne formálnym a informatívnym spôsobom, až na spomínaný problematický záver obsahujúci úryvky z Viganòvho listu. V tejto časti sa text mení na nekritické prezentovanie konšpiračných naratívov s využitím niekoľkých dezinformačných techník. Autor využíva techniku s názvom čiernobiela perspektíva, keď s pomocou Viganòa rozdeľuje cirkev na dva zjednodušené morálne protiklady – „strana svetla a strana temnoty”, pričom záporné morálne hodnoty „strany temnoty“ automaticky pripisuje „LGBT agende“. Taktiež paranoidne nadinterpretuje súvis informácií z Viganòvho listu s Pápežovou podporou registrovaných partnerstiev párov rovnakého pohlavia i napriek tomu, že tieto dve udalosti spolu nesúvisia.

Záver

I keď spočiatku môže článok na čitateľa pôsobiť ako legitímne spravodajstvo, v závere sa mení na nekritické prezentovanie nepodložených konšpiračných tvrdení, ktoré majú s kontextom prejednávanej veci len malý súvis a možno ich vnímať ako snahu o vsugerovanie postoja autora. Článok tak nemožno považovať za objektívny.

Celkové hodnotenie redakcie: 2,2/7


Autor analýzy: Denis Takács

Editori: Michaela Ružičková, Peter Dubóczi

Close