PARTNERI

Podporujú nás:

 

Friedrich Naumann Stiftung nezodpovedá za obsah tejto webovej stránky ani za akékoľvek jeho využitie. Názory vyjadrené na tomto mieste sú názory samotného organizátora projektu. Tieto názory nemusia nevyhnutne odrážať názory Friedrich Naumann Stiftung.

Tento projekt je podporovaný NATO Public Diplomacy Division.


Sme členmi: 

SOMA Observatory je platforma združujúca fact-checkerov, mediálne organizácie, výskumných pracovníkov, sociálnych médií a mimovládnych tvorcov politík.

The Beacon Project je iniciatívou Medzinárodného republikánskeho inštitútu. Jeho poslaním je čeliť štátmi-sponzorovaným škodlivým vplyvovým operáciám, ktoré sa snažia o podkopávanie európskych demokracií.

The Alliance for Healthy Infosphere, iniciatíva proti šíreniu dezinformácií a nenávistných prejavov, za ktorou stojí Program demokracie a odolnosti inštitútu GLOBSEC, má za cieľ boj proti šíreniu nenávistných prejavov, dezinformácií a škodlivých naratívov množstvom domácich i zahraničných aktérov na európskej úrovni.

Close