PARTNERI

Podporujú nás:

Projekt podporuje Friedrich Naumann Stiftung.

Friedrich Naumann Stiftung nezodpovedá za obsah tejto webovej stránky ani za akékoľvek jej použitie. Názory vyjadrené na tomto mieste sú názory samotného organizátora (-ov) projektu. Tieto názory nemusia nevyhnutne odrážať názory Friedrich Naumann Stiftung.


Sme členmi: 

SOMA Observatory je platforma združujúca fact-checkerov, mediálne organizácie, výskumných pracovníkov, sociálnych médií a mimovládnych tvorcov politík.

Close