PARTNERI

Podporujú nás:

Projekt podporuje Friedrich Naumann Stiftung.

Friedrich Naumann Stiftung nezodpovedá za obsah tejto webovej stránky ani za akékoľvek jej použitie. Názory vyjadrené na tomto mieste sú názory samotného organizátora (-ov) projektu. Tieto názory nemusia nevyhnutne odrážať názory Friedrich Naumann Stiftung.


Sme členmi: 


SOMA Observatory je platforma združujúca fact-checkerov, mediálne organizácie, výskumných pracovníkov, sociálnych médií a mimovládnych tvorcov politík.


The Beacon Project je iniciatívou Medzinárodného republikánskeho inštitútu. Jeho poslaním je čeliť štátmi-sponzorovaným škodlivým vplyvovým operáciám, ktoré sa snažia o podkopávanie európskych demokracií.


The Alliance for Healthy Infosphere, iniciatíva proti šíreniu dezinformácií a nenávistných prejavov, za ktorou stojí Program demokracie a odolnosti inštitútu GLOBSEC, má za cieľ boj proti šíreniu nenávistných prejavov, dezinformácií a škodlivých naratívov množstvom domácich i zahraničných aktérov na európskej úrovni.

Close