Pitie džúsu z mrkvy a petržlenu nevylieči rakovinu

Článok o “domácej liečbe” rakoviny sa síce tvári odborne, ale neposkytuje nijaké dôkazy svojich tvrdení, a je nebezpečne zavádzajúci. Konzumácia džúsu či určitej potraviny Vám nikdy nezaručí efektívnu ochranu pred rakovinou, a ani jej liečbu.

Neexistujúce zdroje: Informácie “vycucané z prsta”

Najviac zarážajúce na článku je, že neodkazuje na nijaký externý zdroj. Inými slovami, tvrdenia o “zázračnom anti-rakovinovom džúse” nie sú vôbec ničím potvrdené. Celý článok teda stojí na domnienkach neznámeho autora, s neznámou kvalifikáciou, ktorý čerpá informácie nevedno odkiaľ. 

Aj po bližšej analýze samotného portálu DomacaLiecba.sk, ktorý článok publikoval, sa ďalej potvrdzuje nízka odborná hodnota článku.

Portál primárne publikuje články o potravinách a domácich receptoch, ktoré údajne majú blahodarné účinky na zdravie. Na tom by vo všeobecnosti nebolo nič zlé, keby autori pravidelne nepublikovali nezazdrojované články, a nepropagovali informácie bez základu v odborných lekárskych štúdiách. Aj napriek mimoriadne nízkej odbornosti však články z tejto stránky neraz prekračujú hranice nevinných odporúčaní, čím môžu ohroziť zdravie a životy čitateľov.

Zároveň nepoznáme identitu ľudí, ktorí za webom stoja. No vzhľadom na ich anonymitu a neodbornú povahu článkov sa s najväčšou pravdepodobnosťou nejedná o lekárov, ktorí by boli kvalifikovaní sa k otázkam ľudského zdravia vyjadrovať.

Projekt Konspiratori.sk, ktorý hodnotí médiá na slovenskej informačnej scéne na základe kvality a legitimity poskytovaných informácií, hodnotí zdroj DomacaLiecba.sk ako mimoriadne problematický (skóre 8/10, pričom 10 je najhoršie).

Správne fakty, nesprávne závery

Aj napriek neuvádzaniu zdrojov, z ktorých autor čerpal, článok pracuje s pomerne presnými vstupnými faktami. Uvádza pravdivé údaje o výživovom obsahu hlavných ingrediencií propagovanej šťavy – mrkvy a petržlenovej vňate – a spomína aj skutočne vykonané výskumy. Problém však je, aké závery si z informácií vyvodzuje. To, že sú mrkva a petržlen zdravé, neznamená, že pitie džúsu z nich vylieči rakovinu, alebo zaručí jej prevenciu.

Pre lepšie pochopenie logického zlyhania, ktoré autor článku vykazuje, nám dovoľte v krátkosti a laicky vysvetliť, čo vlastne rakovina je. Hoci sa jedná o závažné a komplexné ochorenie, rakovina v princípe vždy začína množením “chorých” buniek v tele. 

Ľudské telo sa skladá z triliónov buniek, ktoré sa neustále obmieňajú za nové. Zdravá bunka vznikne, naplní svoje funkciu, a zanikne. Problém však nastáva, keď chybné alebo staré bunky nezaniknú, ale naopak – začnú sa množiť. Telo je tak postupne zapĺňané nefunkčnými bunkami, ktoré si nerobia svoju prácu. Zasiahnuté orgány prestávajú fungovať tak, ako majú. Tieto chybné bunkové procesy, ktoré rakovinu spôsobujú, sú dôsledkami genetických porúch – vrodených, alebo získaných počas života.

Zdravý životný štýl nám môže dopomôcť k tomu, aby sme minimalizovali šancu vytvorenia genetickej poruchy počas života. Súčasťou zdravého životného štýlu môže byť aj konzumácia zeleniny a byliniek. Ako článok píše, je pravda, že mrkva a vňať petržlenu majú antioxidačné účinky, ktoré pomáhajú chrániť bunky pred vplyvom voľných radikálov, a teda vytvorením genetických chýb.

Konzumácia antioxidantov či vitamínov je však len drobným sklíčkom obrovskej mozaiky ľudského zdravia.

Autor to ale neberie v úvahu a tvári sa, akoby pitie šťavy stačilo na zaistenie perfektného zdravotného stavu. Ľudské telo je však mimoriadne komplexné a neexistuje potravina alebo činnosť, ktorá by ho dokázala stopercentne ochrániť pred akoukoľvek chorobou, tobôž nie rakovinou.

Zároveň autor vôbec nijako neodôvodňuje, prečo by mala byť konzumácia zdraviu-prospešnej mrkvy a petržlenovej vňate vhodná práve vo forme šťavy oproti surovému stavu. Naopak, neraz bolo dokázané, že odšťavnená forma ovocia a zeleniny stráca časť svojich živín. Článok rovnako neposkytuje nijakú vedeckú bázu pre dávkovanie týchto potravín; len “od oka” uvádza vyfabulované množstvá šťavy, ktoré deklaruje ako dostatočné na prevenciu, či dokonca liečbu (!) rakoviny.

V skratke: nikto nespochybňuje zdraviu-prospešné efekty ovocia, zeleniny, či byliniek. Je ale veľký rozdiel písať o ich výživovej hodnote, a tvrdiť, že dokážu vyliečiť rakovinu namiesto konvenčnej liečby. 

Laická snaha vyznievať odborne

Článok vykazuje manipulačnú techniku “konfirmačného skreslenia” – snaží sa čitateľov presvedčiť o svojich názoroch o efektivite domácich liečieb pre závažné choroby, hoci pre tieto silné tvrdenia neposkytuje adekvátne dôkazy.

V článku zároveň vidíme chybu lenivej indukcie” a “unáhlených záverov”, kedy si autor z informácií o zdraviu-prospešných benefitoch určitých potravín nesprávne vyvodil, že zaručenie liečia rakovinu.

Autor taktiež používa slovné spojenia ako “modulátory imunity” či “epitelové tkanivá”, v snahe navodiť u čitateľa pocit odbornosti, hoci sa jedná o laický a z veľkej časti nepresný článok.

Záver

Článok bol publikovaný na neodbornej a nevedeckej stránke fanúšikov zdravých domácich receptov. Je neozdrojovaný a nepoznáme identitu a kvalifikáciu autora vyjadrovať sa k čisto lekárskej téme. Síce sa opiera o pravdivé informácie o zdraviu-prospešných vlastnostiach spomínaných potravín, no vážne prekračuje hranicu korektnosti tvrdením, že džús dokáže predísť vzniku rakoviny, či nahradiť jej odbornú liečbu.

Celkové hodnotenie redakcie: 3,1/7


Autorka analýzy: Katarína Kondrótová

Close