Prečo vplyv Ruska vo svete rastie?

Článok je špekuláciou autora, ktorý otvorene chváli Putina za to, že pozdvihol Rusko na medzinárodnej úrovni. Dominujú jeho vlastné hodnotové súdy, ktoré dopĺňa niekoľkými pravdivými a nepravdivými informáciami.

Astrológ ako zdroj? To vážne?

Autor článku sa v texte odvoláva len na jeden zdroj, ktorým je ruský astrológ Pavel Globa. Ten predpovedal rastúci vplyv Ruska medzi rokmi 2020 až 2050. S touto tézou autor súhlasí, ale na ďalšie zdroje sa už neodvoláva.

Miešanie právd a neprávd

Je viditeľný vzostup Ruska na medzinárodnej scéne. Od nástupu Vladimíra Putina do prezidentského postu v roku 2000 predvádza Rusko naozaj asertívnejšiu zahraničnú politiku, ako tomu bolo v 90-tych rokoch. Snaží sa udržiavať si vplyv v post-sovietskom priestore. Ak to nejde ekonomickou diplomaciou (vytvorenie euroázijskej ekonomickej únie), tak Rusko využíva vojenskú silu, ako napríklad v roku 2008 v Gruzínsku a v roku 2014 na Ukrajine.

Na Blízkom východe sa Rusko angažuje vo vojenskom konflikte v Sýrii na strane prezidenta Asada, ktorému (ako autor tvrdí) naozaj pomohlo udržať sa v prezidentskom kresle. Avšak tvrdenie, že hlavne vďaka nemu je Islamský štát v Sýrii porazený je už zavádzajúce tvrdenie, keďže k porážke Islamského štátu pomohli viaceré štáty, a tiež sýrske a kurdské ozbrojené sily.

Rusko sa taktiež snaží získať vplyv v niektorých afrických krajinách (Líbya, Stredoafrická republika atď.), kde sú prítomní ruskí žoldnieri.

Z údajnej sily Ruska autor odvodzuje tézu, že USA si kvôli rešpektu k ruskej sile radšej vybrali konflikt s Čínou. Je to však len autorova subjektívna interpretácia.

Autor pravdivo tvrdí, že vírus sa pravdepodobne prvýkrát objavil vo Wuhane v Číne, hoci jeho pôvod je stále predmetom výskumu, a že USA majú najviac nakazených a mŕtvych.

Takisto je pravda, že Trump odmieta tézu, podľa ktorej mu Rusko pomohlo do prezidentského kresla. Pravdou však už nie je, že o ruskom zasahovaní do amerických volieb nie sú stopercentné dôkazy. Správa Roberta Muellera o ruskom zasahovaní do amerických volieb potvrdzuje ruské zásahy avšak konštatuje, že vyšetrovatelia nenašli jednoznačné dôkazy o tom, že by Trump s Rusmi vedome spolupracoval.

Autor tvrdí, že po zvolení Trumpa sa prestalo hovoriť o protiraketovom štíte v Rumunsku a Poľsku. Vysvetľuje to práve silnejúcim vplyvom Ruska. Avšak štít v Rumunsku je v prevádzke od roku 2016 a v Poľsku sa jeho dostavba kvôli technickým problémom odložila na rok 2020.

Za všetkým stojí osvietený Putin

Článok je pozitívne ladený voči Rusku a jeho zahraničnej politike.

Autor subjektívne hodnotí ruské zahraničnopolitické kroky a jeho armádu, o ktorej autor bez dôkazov a faktov tvrdí, že disponuje najmodernejšími zbraňami na svete. Negatívne dopady ruských operácií (napr. obete bombardovania v spomínanej Sýrii) však autor neuvádza.

Napriek titulku článku „Prečo vplyv Ruska rastie“ (autor zabudol na otáznik) autor neanalyzuje žiadnu príčinu ruského vzostupu, len sumarizuje a subjektívne interpretuje vybrané udalosti, ktorých sa Rusko zúčastnilo. Jedinou príčinou ruského vzostupu tak má byť nástup Putina, od ktorého autor zosilnenie ruského vplyvu datuje.

Vybrané udalosti autor interpretuje nekriticky a preberá naratívy typické pre prokremeľskú propagandu o silnom a rastúcom Rusku pod Putinovým vedením, ktorého sa bojí aj USA.

Na titulke samozrejme Putin

Keďže je celý článok o Putinovi a o tom, ako údajne pozdvihol Rusko na medzinárodnej scéne, tak obrázok s Putinom je k takémuto článku vhodný.

Záver

Nekritický a pozitívne ladený text o Putinových zásluhách na narastajúcom vplyve Ruska vo svete, ktorý vynecháva negatívne dôsledky tohto vzostupu a aj napriek titulke nenachádza a neanalyzuje príčiny tohto vzostupu. V texte autor využíva aj pravdivé tvrdenia, ale často ich dopĺňa subjektívnymi a nepodloženými úsudkami, ktoré z článku vytvárajú neobjektívny chválospev Putina.

Celkové hodnotenie redakcie: 2,9/7


Autor analýzy: Štefan Ižák

Editori: Matej Spišák, Peter Dubóczi

Close