Putinova „geniálna“ operácia v Bielorusku?

Článok pojednáva o uplynulých protestoch v Bielorusku. Text sa snaží vzbudiť dojem, že vývoj udalostí nahráva do kariet Putinovi, ktorý má situáciu pevne pod kontrolou. Text však nevysvetľuje kontext situácie ani možné motívy jeho konania. Taktiež zo svojej anglickej predlohy zámerne nepreberá časti textu, ktoré by mohli poškodiť obraz Ruska.

„Anti-kapitalistický, anti-vojnový a anti-liberálny“

Samotný článok je vo svojej podstate, len s malými úpravami, preloženou verziou anglickej predlohy uverejnenej na  portáli STALKER ZONE. Ten sám seba označuje za „anti-kapitalistický anti-vojnový a anti-liberálny“.

Oba portály, Zem a Vek, na ktorom je preložený text uverejnený a STALKER ZONE, zdroj anglického originálu, majú niekoľko spoločných znakov. Pre oba je príznačné šírenie zavádzajúceho, klamlivého a konšpiračného obsahu, pričom pravidelne publikujú informácie v súlade s pro-Kremeľskou propagandou. Samotný Zem a Vek dostal od nezávislých hodnotiteľov z portálu Konšpirátori.sk hodnotenie 9,5 (pričom 10 predstavuje najhoršie možné bodové ohodnotenie).

Oba zdroje sú nespoľahlivé a značne predpojaté a nemožno ich tak považovať za hodnoverný a nezávislý zdroj informácií. Okrem toho sa autori, či už v preloženom texte alebo v anglickom origináli, neodvolávajú vo svojich tvrdeniach na žiadne externé zdroje. Pôvod podávaných informácii tak nie je zrejmý.

Všetko hrá do kariet Putinovi

Text je zhrnutím doterajšieho priebehu Bieloruských protestov, ktorých vývoj ide podľa autora v súlade s Putinovou „geniálnou operáciou“. Niektoré informácie sú napriek neexistujúcemu zdrojovaniu dohľadateľné a pravdivé, pôvod iných však nie je známy.

Prezentované informácie sú však podávané tak, aby vytvorili dojem, že celý vývoj udalostí hrá do kariet Putinovi, pričom však autor zamlčiava možné ciele a motív Kremľa. Pre ďalšie vysvetlenie je preto dôležité ozrejmenie kontextu.

Lukašenkove vzťahy s Moskvou počas jeho doterajšieho 26-ročného vládnutia možno označiť za temperamentné. Lukašenko pomerne úspešne používal „kartu Ruska“ proti západu a naopak, Rusku hrozil hlbšou integráciou so západnými štátmi. Výmenou za spoluprácu s Moskvou využíval lacnú ruskú energiu či rôzne dotácie a výhodné pôžičky, pričom sa ale mnohokrát nebál ísť do priameho stretu s Kremľom obzvlášť, keď išlo o zvrchovanosť Bieloruska a zachovanie si moci.

Kremeľ sa dlhodobo usiloval o užšiu integráciu s Bieloruskom výmenou za lacné dodávky ropy. Túto integráciu však Lukašenko označil za snahu o zlúčenie týchto dvoch krajín a Moskvu obvinil zo snahy „pohltiť“ Bielorusko.

Takéto zlúčenie s Bieloruskom mnohí pozorovatelia vnímali ako možnú Putinovu stratégiu ako zotrvať pri moci aj po ukončení svojho prezidentského mandátu v roku 2024 a to tým, že sa stane hlavou nového spoločného štátu. Tento potenciálny plán bol nahradený referendom o ústavných zmenách, ktoré sa konalo 1. júla. To mu, okrem iného, umožnilo vládnuť do roku 2036. Oslabenie Lukašenka tak znamená novú príležitosť pre Moskvu dotlačiť Bielorusko k hlbšej integrácii s Ruskom.

V posledných dvoch odstavcoch textu autor polemizuje o možných plánoch Lukašenkovej vlády ako zdiskreditovať opozíciu. Nakoľko sa jedná o subjektívne predikcie autora, tieto tvrdenia nie je možné potvrdiť ani vyvrátiť.

V anglickom origináli textu sa však na záver uvádza, že protestom „došla para“ len pár dní od začatia operácie Ruských tajných služieb v Bielorusku. Toto tvrdenie autora sa nepotvrdilo, nakoľko len dva dni po zverejnení článku sa v Minsku zišlo na protest proti Lukašenkovej vláde desaťtisíce ľudí.

Dobrovoľne nasilu

Napriek tomu, že väčšina preloženého textu uverejneného na portáli Zem a Vek je prakticky identická s originálom so STALKER ZONE, v niektorých častiach autor zo Zem a Vek, pravdepodobne zámerne vynechal časti, ktoré by mohli poškodiť obraz Lukašenkovej vlády a Ruska.  

V preloženom texte sa napríklad nachádza veta: „zhromažďujú sa tisíce ľudí na podporu Lukašenka.“ Tá sa nachádza aj v anglickom origináli, po nej však nasleduje veta, v ktorej sa píše, že ľudia na tieto podporné protesty prišli „dobrovoľne nasilu“, ktorú už autor so Zem a Vek vynechal.

V predchádzajúcej časti sa zase píše, že: „orgány prepúšťajú zadržiavaných, objavujú sa novinári v televízii,“ v anglickom origináli však autor dodáva, že išlo o novinárov „predovšetkým z Ruska,“ čo autor zo Zem a Vek opäť opomína. Z toho môžeme usúdiť, že autor portálu Zem a Vek je výrazne predpojatý a zámerným vynechávaním častí textu sa snaží legitimizovať kroky Lukašenkovej vlády a Ruska.

Záver

Text sa snaží čiastočne legitimizovať kroky Lukašenkovej vlády a vzbudiť dojem, že Putin má situáciu v Bielorusku pevne pod kontrolou. Nakoľko sa situácia v Bielorusku naďalej vyvíja, nie je možné potvrdiť, alebo vyvrátiť autorove predikcie. V texte je však možné pozorovať zaujatosť autora v prospech Ruska, pričom z anglického originálu textu zámerné neprekladá časti, ktoré by mohli poškodiť jeho obraz. 

Celkové hodnotenie redakcie: 2,4/7


Autor analýzy: Denis Takács

Editori: Matej Spišák, Peter Dubóczi

Close