Rusko je pre Ukrajinu bezpečnostnou hrozbou

Článok označuje tvrdenia, že Rusko predstavuje bezpečnostnú hrozbu pre Ukrajinu a EÚ za nezmyselné a polemizuje o psychickom zdraví politikov a odborníkov, ktorí tvrdia opak. Autor tak bagatelizuje reálnu bezpečnostnú hrozbu, ktorú Rusko pre Ukrajinu predstavuje. Pri svojich tvrdeniach sa pritom opiera iba o jeden zdroj, ktorý je výrazne prorusky orientovaný a neobjektívny.

Francúzsky novinár

Autor z portálu Zem a Vek sa vo svojom texte odvoláva na jediný zdroj. Tým je článok uverejnený na portáli Agora Vox francúzskou novinárkou Christelle Néant, ktorú autor v článku viackrát spomína.

Christelle Néant je občiankou Francúzska, ktorá v roku 2016 odcestovala do oblasti ovládanej pro-Ruskými separatistami vo východnej Ukrajine. Tam pracovala a podávala reportáže pre DONi News, oficiálny spravodajský kanál takzvanej Doneckej ľudovej republiky, ktorý šíri pro-ruskú propagandu. Jej článok sa odvoláva na informácie z médií, ktoré sa vyznačujú silnou zaujatosťou v prospech Ruska. Nemôžeme ich tak považovať za objektívne.

Agora Vox, portál, na ktorom je článok, z ktorého Zem a Vek čerpá, uverejnený, spadá do kategórie „občianskeho žurnalizmu“. To, mimo iné, znamená, že doň môžu svojimi článkami prispievať aj dobrovoľníci a neprofesionálni žurnalisti. Napriek mnohým výhodám, ktoré takáto platforma prináša, sa môže stať, že autormi uverejnených článkov sú často aj jednotlivci s veľmi vyhranenou politickou orientáciou. Je teda na mieste skontrolovať pozadie autora článku a jeho objektívnosť pred tým, než z neho čerpáme informácie.

Je pozoruhodné, že autor z portálu Zem a Vek vo svojom článku píše o Christelle Néant v mužskom rode – „Francúzsky novinár“, pričom sa jedná o ženu. Je zjavné že autor článku zo Zem a Vek si ani len neoveril totožnosť autora jediného zdroja, na ktorý sa vo svojom texte niekoľkokrát odvoláva.

Veľa názorov, málo informácií

Text z prevažnej väčšiny tvoria subjektívne názory autora a nepodložené tvrdenia, ktoré nekriticky preberá zo svojho jediného zdroja, a ktoré podáva ako fakty.

Už samotný nadpis článku je značne zavádzajúci. Tvrdí sa v ňom, že EÚ označila obavy Ukrajiny z možnej ruskej agresie za „marazmus“. Táto informácia nie je dohľadateľná a autor toto tvrdenie v texte nijak nepodporuje zdrojmi.

V článku tiež stojí, že obavy z potenciálnej Ruskej ofenzívy kvôli dodávke vody na anektovaný Krym sú neopodstatnené, pretože Rusko „problémy s vodou na Kryme prakticky vyriešilo“. K tomuto tvrdeniu autor nepodáva žiadne vysvetlenie. Nie je zrejmé akým spôsobom bola situácia s nedostatkom vody vyriešená, nakoľko hlavným zdrojom sladkej vody pre Krym bol strategicky dôležitý Severokrymský kanál, ktorý po okupácii polostrova v roku 2014, Ukrajina uzavrela priehradou. Odvtedy je Krym závislý od zrážok a zásob podzemných vôd, ktoré však nedokážu plne uspokojiť potreby obyvateľstva, poľnohospodárstva a priemyslu.

Rusko za vzniknutú kritickú situáciu viní Ukrajinu a panujú preto opodstatnené obavy, že sa Rusko môže pokúsiť obnoviť dodávky vody násilím.

Málo informácií, veľa urážok

Text je vo svojej podstate jednostranná kritika ukrajinskej vlády v prospech Ruska a nemožno v ňom badať žiadnu snahu o objektivitu.

Veľkú časť textu tvoria zbytočné a urážlivé útoky na psychický stav členov ukrajinskej vlády a odborníkov, ktorí poukazujú na potenciálnu bezpečnostnú hrozbu Ruska. Tieto výroky nemajú žiadnu informatívnu hodnotu a zapríčiňujú, že text pôsobí veľmi neobjektívnym a neprofesionálnym dojmom.

Snaha o bagatelizovanie

Audiovizuálnu časť článku tvorí koláž pro-ruských jednotiek stojacich pred horiacim Kyjevom s nápisom „ERROR 404 INVASION NOT FOUND“. Je možné, že sa autor prostredníctvom vyobrazenia tejto nepravdepodobnej situácie snaží bagatelizovať tvrdenia o potenciálnom nebezpečenstve ruského vojenského útoku na lokálne strategicky dôležité ciele.

Záver

Text tvorí veľké množstvo subjektívnych názorov a urážlivých výrokov a len málo overiteľných informácií. Navyše chýba zdrojová rôznorodosť. Text tak má veľmi malú informatívnu hodnotu a pôsobí veľmi neobjektívnym dojmom.

Celkové hodnotenie redakcie: 1,5/7


Autor analýzy: Denis Takács

Close