SHO proti Krčmérymu

Komentár Slovenského hnutia obrody reaguje na vyjadrenia profesora Vladimíra Krčméryho, pričom je voči jeho osobe kriticky útočný a spochybňuje význam vznikajúcej vakcíny proti COVID-19. Rovnako pristupuje k protiepidemickým opatreniam prijatých Ministerstvom zdravotníctva SR. Autorka tohto komentáru ignoruje viaceré fakty a snaží sa doviesť čitateľa k rovnakému postoju, aký má ona sama. Pomáha si pritom aj vlastným videom, v ktorom sa vyjadruje k samotnej vakcíne proti COVID-19.

Nie je zdroj ako zdroj

Text je dielom Kataríny Bokovej, ktorá je regionálnou zástupkyňou mimoparlamentnej politickej strany Slovenské hnutie obrody (SHO) pre mesto Martin. Stránka sho.sk, na ktorej je tento text publikovaný, patrí SHO. Projekt Konšpirátori.sk, obsahujúci verejnú databázu stránok so sporným obsahom, ju ohodnotil známkou 9,5/10. Sho.sk je jednou zo stránok s najspornejším obsahom a inzerentom nie je odporúčané na nej uverejňovať reklamy.

Samotné SHO sa vyznačuje silnými nacionalistickými tendenciami, glorifikáciou vojnovej Slovenskej republiky a jej prezidenta Jozefa Tisa.

V texte sa autorka odvoláva na 4 zdroje, no externý je iba jeden z nich. Týmto zdrojom je článok uverejnený na webe kontroverzného magazínu ExtraPlus. Tento web má na Konšpirátori.sk známku 8,3/10. Počtom zdrojov sa snaží autorka vytvoriť dojem faktickosti vlastných tvrdení. Vedome pritom ignoruje skutočnosť, že polovica týchto zdrojov sú jej vlastné komentáre.

Realita verzus domnienky

Hlavnou informáciou, s ktorou komentár pracuje, je zmena postoja profesora Vladimíra Krčméryho v otázke očkovania proti COVID-19. Autorka však neodkazuje na žiadny konkrétny rozhovor. Pravdepodobným zdrojom je rozhovor s Krčmérym z 12. augusta 2020 pre portál Žijem v Ružomberku. 

Tento rozhovor je vo forme videa a Krčméry na začiatku prezentuje jeho postoj  ku vakcíne proti COVID-19. Táto vakcína je podľa jeho neoficiálnych zistení „na spadnutie” a jej testy v tretej fáze „dopadli dobre.” Ako zdôrazňuje „má minimum vedľajších účinkov.” Autorka sa ale zameriava na tvrdenie Krčméryho, podľa ktorého „ak chceme skončiť s chorobou, my musíme zaočkovať celú Európsku úniu, alebo aspoň Schengen.”

V kontexte týchto zistení môžeme vyhodnotiť viaceré autorkine postoje ako nepravdivé. Vakcína proti COVID-19 tak nie je „vymyslený sajrajt” či „nepreverenou látkou” a Krčméry netvrdí, že „ako náhradu za stratené životy budeme musieť prijať migrantov.” Autorka sa takouto hrou so slovami snaží negatívne ovplyvniť postoje ku Krčmérymu.

Krčméry ako zapredanec

Autorka síce v úvodnej vete prezentuje svoj niekdajší kladný postoj k osobe profesora Vladimíra Krčméryho, no v clickbaitovom nadpise a v ostatnej časti komentára sa voči nemu stavia negatívne.

Neostáva pritom iba pri kritike, napomáha si aj tzv. argumentum ad hominem, keď adresuje Krčmérymu, že „stratil svoju tvár”, „dnes vás máme za idiota a zradcu”, „ste pre mňa úbožiak.” Sila a aj slabina tejto argumentačnej techniky tkvie v ignorovaní vecných argumentov a útoku na city. 

Podľa autorky Krčméry tvrdí nasledujúce: „…nás presviedča, že zaočkovať sa bude musieť dať celé Slovensko, celý Schengen a dokonca ako náhradu za stratené životy budeme musieť prijať migrantov.” Využíva tzv. klzký svah, keď vytvára súvislosť medzi vakcináciou proti COVID-19 a premisou o povinnosti prijatia migrantov. Jedná sa pritom o argumentačnú techniku, ktorá má za cieľ manipulovať protistranu hrozbou reťazovej reakcie s výrazne negatívnym dôsledkom. V rozhovore s Krčmérym ale žiadna premisa o prijatí migrantov ani nie je.

Komentáru a aj videu k nemu priloženému dominujú naratívy spochybňujúce legitimitu opatrení voči pandémii COVID-19 (nosenie rúšok, očkovanie). Autorka je v nich útočne kritická a opiera sa o emócie, fakty zväčša ignoruje. Jej komentár obsahuje aj náznak konšpiračnej teórie, keď tvrdí, že sa Krčméry „stal súčasťou bandy zapredancov, ktorá sa nás snaží zlikvidovať.” Autorka zároveň ignoruje riadne označenie citácií, čo môže čitateľa zmiasť, ak sa snaží jej tvrdenia konfrontovať s tým, čo sa udialo. Celý komentár je napísaný senzacionálne a postoj autorky voči protiepidemickým opatreniam je zdôraznený v záverečnej časti, kde vyzýva „každého jedného uvedomelého rodiča, každého, kto je srdcom a dušou Slovák, aby sa vzoprel tejto tyranii.” Tieto postoje sú potenciálne nebezpečné, keďže podrývajú verejné zdravie a sú v príkrom rozpore s postojmi štátnych orgánov a odborníkov.

Vakcína a klamstvá o nej

Video priložené ku komentáru má za cieľ informovať diváka o vakcíne proti COVID-19 a s tým súvisiacimi rozhodnutiami Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Neostáva však pri faktoch, autorka sa snaží vyvolať kontroverziu a diváka nasmerovať k odmietnutiu tejto vakcíny. Video je relevantné k analyzovanému komentáru a svojím špekulatívnym obsahom dopĺňa autorkinu premisu.

Záver

Pozitívne hodnotíme skutočnosť, že je tento článok zaradený do sekcie komentárov. Autorka nás ale vedome zavádza, keď ignoruje fakty a vyjadrenia, na ktoré sa odvoláva, dopĺňa vlastnými premisami. Cieľom autorky je prostredníctvom komentára a videa presvedčiť čitateľa, aby odmietol vznikajúcu vakcínu proti COVID-19. Ignoruje pritom význam prísnej kontroly, ktorou táto vakcína v súčasnosti prechádza. Vrátane doterajších výsledkov tejto kontroly. Na vytvorenie takéhoto naratívu využíva clickbait, argumentum ad hominem a klzký svah.

Celkové hodnotenie redakcie: 1,8/7


Autor analýzy: Branislav Jamriška

Editori: Matej Spišák, Peter Dubóczi

Close