Súhlas so spracovaním osobných údajov

Kliknutím na „odoberať“ dávam dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.., o ochrane osobných údajov (v platnom znení) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov organizácii STRATPOL – Strategic Policy Institute, so sídlom Štúrova 3, 81102 Bratislava (ďalej iba STRATPOL), a to v tomto rozsahu:

  • meno a priezvisko, e-mailová adresa;
  • za účelom marketingových aktivít STRATPOL-u;
  • na dobu neurčitú.

Som si vedomý/á toho, že tento súhlas s uchovávaním, resp. so spracovávaním údajov, udelených v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a zákonom o niektorých službách informačnej spoločnosti, je dobrovoľný, a že tento svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať.

Som si vedomý/á toho, že mám právo požadovať od správcu opravu, výmaz alebo obmedzenie spracovania a vzniesť námietku proti tomuto spracovávaniu.

Zároveň potvrdzujem, že mám viac ako 16 rokov.

Close