Testuje Európska komisia našu poslušnosť?

Článok z dielne exsiskára Pavla Forischa uverejnený na problematickom webe Infovojna.sk prichádza s prevratným odhalením plánu Európskej Únie na kontrolu obyvateľstva pomocou vakcinácie. Po bližšom preskúmaní textu však zisťujeme, že sa nejedná o nič viac, ako len o ničím nepodloženú konšpiračnú teóriu.

Pestrá minulosť autora

Článok bol uverejnený na problémovom webe Infovojna.sk, ten dostal od nezávislých hodnotiteľov z webu Konspiratori.sk hodnotenie 8,8 z 10 (hodnotenie 10 je najhoršie). Ide tak o veľmi nespoľahlivý zdroj, ktorý pravidelne šíri dezinformácie a konšpiračné teórie.

Autorom článku je bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby, Pavol Forisch, ktorý bol v roku 2019 v rámci policajnej akcie Hyena zadržaný a obvinený z vydierania a drogovej trestnej činnosti.

V minulosti sa taktiež podieľal na vytvorení a šírení falošného obvinenia, že europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová sa v Kanade venovala obchodu s bielym mäsom. Cieľom týchto obvinení bolo europoslankyňu zdiskreditovať. Môžeme usúdiť, že vytváranie a šírenie falošných správ nie je pre autora žiadnou novinkou a hodnovernosť jeho článkov je preto otázna.

Minimum faktov

Prakticky celý text tvorí autorova subjektívna interpretácia úmyslov Európskej Únie a vlády Slovenskej republiky, pričom obsah faktograficky overiteľných tvrdení je minimálny.

V texte autor odkazuje len na jeden zdroj, a to na samotný plán Európskej komisie na implementáciu opatrení na predchádzanie ochoreniam pomocou vakcinácie. Jeho cieľom je čo nákladovo najefektívnejšia imunizácia spoločnosti voči závažným a niekedy smrteľným nákazlivým ochoreniam. Znenie plánu však autor interpretuje tak, aby pasovalo do jeho konšpiračného anti-vakcinačného naratívu.  Neodvoláva sa však na žiadne externé zdroje, ktoré by jeho argumenty potvrdzovali.

Spleť manipulačných techník

Text je priam ukážkovou spleťou manipulačných techník a konšpiračných naratívov.

Autorov hlavný argument je postavený na paranoidnej nadinterpretácii vzťahu medzi návrhom Európskej únie na vytvorenie spoločnej vakcinačnej karty a prebiehajúcimi obmedzeniami  spojenými s pandémiou vírusu Covid-19.

Autor sa snaží vzbudiť dojem, že plán Európskej komisie na implementáciu opatrení na predchádzanie ochoreniam pomocou vakcinácie z roku 2018 a prebiehajúca príprava vakcíny proti vírusu Covid-19 nemôže byť náhodou a musí byť súčasťou predom zosnovaného plánu na kontrolu obyvateľstva. Tu môžeme pozorovať manipulačnú techniku, ktorá je typická pre mnohé konšpiračné články. A to presvedčenie, že sa nič nedeje náhodou, náhodné udalosti sú interpretované ako príčiny sprisahania, respektíve utajovaného plánu.

Ďalej tvrdí, že keď porovnáme jednotlivé články časovej osi plánu s „tým čo sa tu momentálne odohráva“, zistíme, že sa plán z roku 2018 „napĺňa tak, ako je uvedené v jednotlivých článkoch časovej osi.“ Tým dochádza k unáhlenému záveru, že zámerom tohto plánu je otestovať „poslušnosť a odolnosť“ občanov Slovenskej republiky, a to, do akej miery si nechajú „obmedzovať svoje práva a slobody.“ Nie je zrejmé ako mohol autor dospieť k takému záveru a môžeme usúdiť, že sa jedná o fabuláciu.

Vzápätí autor tvrdí, že po otestovaní a obmedzení práv a slobôd občanov na Slovensku bude to isté „realizované vo všetkých štátoch Európskej únie“. Tu možno pozorovať manipulačnú techniku známu ako argument šikmou plochou, teda že malé kroky nevyhnutne povedú k reťazovej reakcii a výrazným negatívnym dôsledkom.

Taktiež, ide opäť o nepodloženú špekuláciu vykresľujúcu dystopický scenár, ktorý má v čitateľovi podnietiť negatívne emócie.

V závere článku nechýba „caps-locková“ pasáž, kde autor vyzýva „KOMPETENTNÝCH“ o stanovisko k uvedeným „SKUTOČNOSTIAM“, pričom nešetrí expresívnymi výrazmi. „KOMPETENTNÝCH“ tu mimo iné nazýva aj diablami, čím článku nepridáva na legitimite, ktorá je už aj tak mizivá.

Záver

Článok pôsobí veľmi nedôveryhodným dojmom a navyše mu chýba akákoľvek informatívna hodnota. Autor dáva opakovane do súvisu spolu nesúvisiace udalosti, ktoré interpretuje tak, aby podporovali jeho anti-vakcinačný naratív. Môžeme tak usúdiť že pointou článku je len presadenie konšpiračnej teórie, ktorá má za cieľ spochybniť pandémiu vírusu Covid-19 a zdiskreditovať EÚ a vládu Slovenskej republiky.

Celkové hodnotenie redakcie: 1,3/7


Autor analýzy: Denis Takács

Editori: Michaela Ružičková, Peter Dubóczi

Close