Tibor Eliot Rostas nepravdivo o koronavíruse

Tibor Eliot Rostas prezentuje vo videu vlastné názory na prebiehajúcu epidémiu koronavírusu. Kriticky sa stavia nielen k vládnym opatreniam prijatým na zamedzenie šírenia koronavírusu, ale aj k možnému budúcemu vývoju. V snahe presvedčiť diváka o svojej pravde využíva konšpiračné teórie spájajúce Billa Gatesa a klan Rockefellerovcov so súčasnou epidemiologickou situáciou. Cieľom Rostasovho videa je tak vyvolanie kontroverzie. Samotný obsah videa nasvedčuje, že sa mu tento cieľ podarilo naplniť.

Rostas a pofidérny blog

Video Tibora Eliota Rostasa bolo zdieľané vo Facebookovej skupine Strážca poznania, ktorej administrátorom je Mário Oláh. Stránka má slúžiť ako „intímny priestor pre zdieľanie obsahu rôzneho zamerania.” To nám o jej obsahu a myšlienkových pochodoch Mária Oláha veľa nehovorí. Oláh má však aj oficiálny blog, na ktorý Strážca poznania odkazuje. Venuje sa tu rôznorodým témam, z ktorých vyvstávajú predovšetkým tajné spoločenstvá a globálna agenda. Práve tieto témy sú obľúbené medzi konšpirátormi. Nečudo, že projekt blbec.online, ktorý sa venuje monitoringu stránok s problematickým obsahom, zaraďuje skupinu Strážca poznania ku konšpiračným stránkam.

Hlavným aktérom videa je ale Tibor Eliot Rostas. Ten je verejnosti známy ako šéfredaktor a zakladateľ dezinformačného média Zem a Vek. Projekt Konšpirátori.sk, verejná databáza stránok so sporným obsahom, ohodnotil Zem a Vek známkou 9.5/10.

Toto médium je tak mimoriadne problematickým zdrojom, od ktorého sú odrádzaní aj inzerenti. Samotný Rostas je verejnosti známy aj viacerými incidentmi, na ktoré sme poukázali v staršom článku.

Rostas versus realita

Rostas hovorí, že ID2020 je „privátna aliancia”, za ktorou má stáť „Bill Gates a Rockefellerova nadácia”. ID2020 je relatívne neznámou mimovládnou organizáciou, ktorej zakladajúcimi partnermi sú Accenture, Gavi, the Rockefeller Foundation, Microsoft a IDEO.org. ID2020 buduje nový globálny model pre návrh, financovanie a implementáciu riešení a technológií digitálnych identifikátorov. Riadiacim orgánom je Výkonná rada Aliancie ID2020. V jedenásťčlennom predstavenstve sú piati nezávislí riaditelia, dvaja riaditelia zastupujúci zakladajúcich partnerov z verejného sektora, dvaja riaditelia zastupujúci zakladajúcich partnerov zo súkromného sektora, jeden riaditeľ nominovaný ako expert na ochranu súkromia a jeden riaditeľ zastupujúci zakladajúce organizácie. Nerozhoduje tu tak ani Bill Gates ani Rockefellerova nadácia. Aj samotné zapojenie Gatesa do činnosti ID2020 je nanajvýš špekulatívne, čo dokazuje aj náš nedávny článok. A napokon, ID2020 nie je privátnou alianciou, pretože jej súčasťou sa môžu stať aj iné organizácie. Doteraz sa k nej pridalo dovedna 11 partnerov. Obe Rostasove tvrdenia sú preto zavádzajúce.

„Pravidlá vo výročnej správe z roku 2010 sú definované tak, že je nevyhnutné dosiahnuť väčšiu autoritatívnu moc nad obyvateľstvom celej planéty.“

ID2020 bola založená v roku 2014, o žiadnej výročnej správe z roku 2010 preto ani nemôžeme hovoriť.

Rostas dodáva, že výročná správa má byť súčasťou dokumentu Scenarios for the Future of Technology and International Development z roku 2010. Takto nazvaný dokument síce existuje, no publikovali ho the Rockefeller Foundation a Global Business Network a o ID2020 v ňom nie je žiadna zmienka. Rostas navyše zavádza aj o obsahu tohto dokumentu, pretože jeho súčasťou nie sú pravidlá, ale iba možné scenáre koexistencie technológií a globalizácie.

“Vysoká škola” konšpirácií

Rostas v nami analyzovanom videu prezentuje viacero konšpiračných teórií. My sa zameriame iba na jednu z nich. Konšpiračná teória má za cieľ objasniť realitu, pričom odmieta štandardné vysvetlenie udalosti a namiesto toho pripisuje jej realizáciu tajnej skupine alebo organizácii. Vo videu Rostas prezentuje dôvody pre nosenie rúšok, informovanie o počtoch nakazených na koronavírus (a úmrtiach), uzatváranie hraníc, rušenie výroby a komplikovanie logistiky na pozadí imperatívu „zničte celú architektúru svetovej ekonomiky.“ Vedome pritom ignoruje, že hovorí o opatreniach (a následkoch) vládneho boja proti koronavírusu. Rostas tak v rámci tohto tvrdenia manipuluje s faktami. Tajnou organizáciou zodpovednou za tento plán je podľa neho klan Rockefellerovcov. No Rostas toto tvrdenie ničím nepodporuje, čím mu dáva punc nedôveryhodnosti.

„Existuje veľmi oprávnená obava, že ak sa ľudia začnú búriť aj po všetkých týchto opatreniach, ktoré nás čakajú a ktoré sú na nás pripravené, potom je možné očakávať aj objavenie sa nového smrtiaceho vírusu s neporovnateľne vyššou mortalitou.”

Táto manipulačná technika sa nazýva argument šikmou plochou. Rostas chce čitateľov presvedčiť, že malé kroky nevyhnutne povedú k reťazovej reakcii s negatívnym dôsledkom.Touto technikou sa snaží poukázať na schopnosť elít bojovať proti masám vytvorením smrtiaceho vírusu horšieho ako je súčasný COVID-19. Rostas pritom neposkytuje žiadne relevantné dôkazy, ktoré by podporili jeho tvrdenie a dodali by mu aspoň akú takú váhu.

„Neplaťte pokuty policajtom pokuty za nenosenie rúšok. Žiadajte doručiť rozhodnutie o uložení pokuty písomne. A okamžite podajte trestné oznámenia na autora uloženej pokuty za zneužívanie právomoci verejného činiteľa, za nezákonné vynucovanie povinnosti nosiť rúška.”

V tejto časti Rostas využíva argumentačnú techniku zvanú dezinformácia. Je to nepravdivá informácia, ktorá je vytvorená a zámerne šírená s jednoznačným úmyslom spôsobiť ujmu. Existujú zákonné dôvody, pre ktoré má polícia SR oprávnenie pokutovať osoby konajúce v rozpore s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR. Rostasove tvrdenia sú preto zavádzajúce a nepriamo navádzajú diváka k protiprávnemu konaniu.

Záver

Tibor Eliot Rostas týmto videom diváka vedome zavádza nielen o prebiehajúcej epidémii koronavírusu, ale aj o budúcom vývoji. Na tento cieľ mu slúžia manipulačné techniky konšpiračná teória, argument šikmou plochou a dezinformácia. V závere diváka nabáda na kúpu najnovšieho vydania Zem a Vek, čím paradoxne dokazuje že mu nejde o nejaký šľachetný cieľ, ale iba o zisk.

Celkové hodnotenie redakcie: 1/7


Autor analýzy: Branislav Jamriška

Editori: Matej Spišák, Peter Dubóczi

Close