USA vs. Asadov režim

Portál Zem&Vek prináša článok o situácii v Sýrii. Podľa autora sa tu nezákonne zdržiavajú jednotky Spojených štátov, ktoré mali s „teroristickou organizáciou Kasad“ uzavrieť zmluvu o ťažbe sýrskej ropy. Vzniknutú situáciu opisuje na základe oficiálnych informácií sýrskej informačnej agentúry kontrolovanej štátom.

Paľcev alias Rusnák

Ako autor článku je uvedený ruský občan Jevgenij Paľcev, ktorý pre Zem&Vek a Hlavné správy píše pod pseudonymom Eugen Rusnák. Paľcev je napojený na agentúru Sputnik, financovanú ruskou vládou, pričom jeho články sú silnou ruskou propagandou. V článku o Sýrii odkazuje na jediný zdroj. Tým je oficiálna sýrska informačná agentúra SANA/Syrian Arab News Agency, kontrolovaná štátom pod záštitou Ministerstva informácií, zodpovedného za sýrske médiá. SANA podáva spravodajstvo výrazne pro-vládne zafarbené, pri informovaní o opozičných skupinách nehovorí o „rebeloch“ ale nálepkuje ich ako „teroristov“. Často prináša kritické postoje voči Západu (najmä USA), na druhej strane pozitívne zafarbenie viaže na informácie o Ruskej federácii. Podľa samotnej stránky je jej cieľomprijímať pevné národné stanoviská a podporu arabským a islamským veciam, a zásadám spravodlivosti a práva s cieľom predstaviť skutočný civilizovaný obraz Sýrie.

Sýrska štátna propaganda

Základnou myšlienkou, na ktorej je postavená argumentácia článku, je tvrdenie, že jednotky USA sa v Sýrii nachádzajú nezákonne, pričom „kradnú“ sýrsku ropu a poškodzujú sýrsku suverenitu. Takéto vnímanie situácie je založené iba na tvrdeniach predstaviteľov sýrskeho režimu. USA podľa tejto logiky obchádza a ignoruje „legitímne vedenie krajiny“.

Autor článku tak svojimi tvrdeniami prispieva k legitimizácii Asadovho nedemokratického režimu, o ktorého legitimite je možné minimálne polemizovať.

Autor článku uvádza: „Americká ropná spoločnosť, názov ktorej sýrske média neuvádzajú, uzatvorila zmluvu o ťažbe ropy s… pohlavármi teroristickej skupiny Kasad. Táto zmluva bola uzatvorená so súhlasom Bieleho domu.“ Reálne ide o americkú firmu Delta Crescent Energy LLC, založenú v roku 2019, ktorá s Kurdami rokuje už takmer rok, avšak licenciu od Ministerstva financií získala až v apríli 2020. „Teroristická organizácia Kasad“, resp. al-Quasd či Syrian Democratic Forces (SDF) je kurdskou alianciou, ktorá s pomocou USA získala územia na severe a východe Sýrie z rúk Islamského štátu. Zloženie aliancie pozostáva z veľkej časti z bojovníkov Kurdských ľudových jednotiek (Kurdish People’s Protection Units, YPG), a tiež z menších skupín arabských, turkménskych a arménskych bojovníkov.

Boj o ropné polia

Podľa článku v Zem&Vek USA „protiprávne ťažia sýrsku ropu, fakticky kradnú.“ Ťažba však zatiaľ nezačala, ide o prípravu projektu pre vytvorenie vhodnej infraštruktúry na ťažbu zo sýrskych ložísk. Ropné polia, ktoré sú predmetom sporu, sa nachádzajú na územiach obývaných Kurdami. Tých sýrska vláda s cieľom potlačiť ich snahy o získanie autonómie označuje za teroristov. Predstaviteľ kurdských milícií uviedol, že americká firma plánuje uskutočniť vrty v troch oblastiach na severovýchode Sýrie (Rumeilan, Tel Hamees, Tel Brak).

K dohode medzi USA a SDF sa počas rokovania Kongresu prvýkrát vyjadril Minister zahraničných vecí USA, Mike Pompeo. Podotkol, že Spojené štáty s touto dohodou súhlasia a plánujú modernizovať ropné polia na severovýchode Sýrie. Investície do sýrskej ropy sú prezentované ako súčasť snahy o stabilizáciu regiónu, kde sú ropné zdroje prostriedkom pre zlepšenie povojnového stavu. Počas vojny boli polia boli dlhodobo nefunkčné, v minulosti boli využívané, spoliehali sa však na primitívne techniky ťažby s negatívnym environmentálnym dopadom. Výsledný produkt bol príliš drahý a samotná ropa nie je natoľko kvalitná aby pre Spojené štáty bola výrazným lákadlom.

Oficiálnym cieľom dohody medzi USA a SDF je snaha posilniť postavenie Kurdov v regióne, kde čelia Asadovmu režimu aj tureckej intervencii. Hovorkyňa Pentagonu, Jessica McNulty, sa takiež vyjadrila, že americké sily v regióne „zabezpečujú kritickú ropnú infraštruktúru v severovýchodnej Sýrii, aby zabránili prístupu ISIS ku kritickým zdrojom a príjmom“. Jednotky ISIS v minulosti využívali príjmy z týchto ropných polí na financovanie svojich operácií. USA sa snažili udržať dohodu v tichosti aj z obavy, že Ruská federácia, ktorá podporuje Assadov režim a rozmiestňuje vojenské a polovojenské sily v celom regióne, by mohla do priebehu dohody zasahovať.

Anti-USA naratív

Autor článku preberá tvrdenia oficiálnych predstaviteľov sýrskej vlády. Ich postoje sú však výsledkom vyhodnotenia autonomistických snáh Kurdov ako hrozby a následne interpretácie aktivít kurdských jednotiek ako teroristických. Po zohľadnení dlhodobého útlaku Kurdov zo strany režimu nejde o prekvapivú reakciu vlády na súčasný vývoj situácie.

Článok uvádza aj stanoviská Ruskej federácie, ktorá má dlhodobo pozitívne vzťahy k Asadovmu režimu, preto je tiež pochopiteľné, že ruská vláda sa bude vyjadrovať v zhode s postojmi tej sýrskej.

V takomto prípade je možné polemizovať o hodnote tvrdení obsiahnutých v citovaných vyhláseniach.

Článok v Zem&Vek reflektuje iba oficiálnu líniu vyjadrení zo strany Sýrie a Ruskej federácie bez zohľadnenia špecifickosti a komplexnosti situácie. Pracuje s anti-USA naratívom, kedy kroky zo strany Spojených štátov sú okamžite hodnotené ako škodlivé. Na druhej strane prispieva k legitimizácii nedemokratických režimov.

Záver

Napriek úsiliu o navodenie dojmu vysokej faktickosti a hodnovernosti uvádzaním citácií a zachovaním zdrojov v pôvodnom jazyku je článok neobjektívny. Využíva iba jediný zdroj, ktorý je kontrolovaný štátom, a teda výrazne zaujatý. Tvrdenia prebraté od sýrskych štátnych predstaviteľov sú autorom článku podávané ako fakty, bez zohľadnenia tvrdení ďalších aktérov.

Celkové hodnotenie redakcie: 2,2/7


Autor analýzy: Michaela Ružičková

Editori: Matej Spišák, Peter Dubóczi

Close