Vakcinácia ročne zachráni 2 až 3 milióny životov, nanočipy nehrozia

Článok cielene démonizuje očkovanie a snahy EÚ o zlepšenie kooperácie a kvality verejného zdravotníctva v členských štátoch. Autor využíva niekoľko manipulačných techník na cielené ovplyvnenie čitateľa, ktorému tým nepreukazuje ani toľko slušnosti, aby si z faktov vytvoril vlastný názor. Článok sa nestráni ani využitia konšpiračných teórií. Pôvodne bol publikovaný na zdiskreditovanej zahraničnej stránke, ktorá popiera holokaust.

Kvalitné zdroje = kvalitná konšpirácia

Pôvodný zdroj, z ktorého bol celý článok prebratý a len preložený, je portál “GlobalResearch.ca”. Založený roku 2001 Michelom Chossudovskym, známym propagátorom konšpiračných teórií, tento portál sa profiluje ako nezávislá výskumná organizácia, ktorá ponúka alternatívny pohľad na svetové dianie. V skutočnosti sa pod “alternatívnym pohľadom” skrýva šírenie konšpiračných teórií (vždy namierených proti USA či ich spojencom), anti-vakcinačných naratívov, či popieranie Holokaustu. 

Stránka šíri pro-kremeľskú, a najnovšie aj pro-čínsku propagandu, pričom odmieta odhaliť svoje financovanie. 

Portál NewsGuard, ktorý hodnotí mediálne stránky na základe dodržiavania žurnalistických štandardov a pravdivosti publikovaných informácií, udeľuje stránke GlobalResearch.ca 17.5 bodov zo 100 (kde 100 je najlepšie dosiahnuteľné skóre).

Autorkou článku je Daniella Pozzetti. Nie sú o nej dostupné nijaké informácie – nevieme, či je kvalifikovaná vyjadrovať sa k odbornej téme vakcín a ľudského zdravia. Autorka s rovnakým menom však prispieva aj na portál Sputnik – sieť stránok kontrolovaná ruskou vládou, známa šírením ruskej propagandy a dezinformácií.

Zdroje, o ktoré sa článok opiera, sú poväčšine kvalitné a sú medzi nimi aj oficiálne správy Svetovej zdravotníckej organizácie, či EÚ. Problémom však je spôsob akým autor s informáciami a dátami ďalej narába, respektíve ako ich zaobaľuje do účelových anti-globalistických, anti-západných naratívov (viac v sekcii “Vyznenie”).

Pôvodný článok z Globalresearch.ca, doslovne preložený do češtiny, bol najprv publikovaný na portáli Zvědavec (hodnotený projektom Konspiratori.sk hodnotou 8.4/10, kde 10 je najhoršie), a ďalej len prebratý Infovojnou (8.8/10), bez akejkoľvek pridanej hodnoty.

Nebezpečná kombinácia faktov a prekrúcania

Ako bolo spomenuté vyššie, článok pracuje s primárnymi zdrojmi a faktami, ktoré sú z veľkej časti pravdivé a legitímne. Problém je však v spôsobe, akým ich podáva, nakoľko sú vytrhávané z kontextu a manipulované tak, aby sedeli do predom vytvoreného obrazu, ktorý chce článok upevniť. 

Článok však obsahuje aj informácie, ktoré pravdivé celkom nie sú. Napríklad, autor píše: “v červenci 2017 Itálie zavedla 12 povinných vakcín pro děti. Následně vzrostly ceny těchto vakcín o 62%:”. (V skutočnosti Taliansko roku 2017 zaviedlo 6 nových vakcín, ktoré chránia proti 12 rozličným chorobám). Skutočným problémom tohto tvrdenia je štatistika o raste cien. Článok Infovojny pre tvrdenie neudáva zdroj; ten je uvedený len v pôvodnom prebratom článku. 

Tento však ukazuje štatistiky rastu cien medzi rokmi 2016 a 2017, nie po rozšírení povinného očkovania (ku ktorému došlo až medzi rokmi 2017-18). 

Zároveň v globálnom merítku medzi rokmi 2016 a 2019 klesla cena piatich zo šiestich najpoužívanejších očkovacích látok, vrátane tých novo-povinných v Taliansku.

Článok ďalej cituje jeden z výstupov summitu Európskej komisie a WHO, o zlepšení prístupu k očkovaniu zo septembra 2019. V tomto výstupe popisujú 10 aktivít, s účelom dostupnejšieho očkovania. Autor tieto neškodné tvrdenia, ktoré majú za cieľ chrániť populáciu od zbytočných chorôb, prevracia naruby a démonizuje EÚ. Otázky verejného zdravia sú aj pod záštitou EÚ – na základe dohody všetkých členských štátov má Únia právo a povinnosť koordinovať spoločné postupy a šetriť tak peniaze, čas a životy Európanov. Práve to je primárnym cieľom spomínaného summitu a jeho výstupov.

Platí, že vďaka rozsiahlemu očkovaniu boli v Európe úplne vymietené choroby, ktoré kedysi zabíjali a mrzačili milióny, ako kiahne či detská obrna. Vakcinácia zároveň ročne zachráni 2 až 3 milióny životov na svete. Tieto fakty sa autor rozhodol zámerne ignorovať.

Článok ďalej spomína aj “klasickú” konšpiračnú teóriu o očkovaní ako zásterke pre “očipovanie” a sledovanie obyvateľstva. Nanočipy, o ktorých táto fikcia hovorí, však zatiaľ ani neexistujú, a technické možnosti pre ich vytvorenie sú v nedohľadne. Zároveň, na to, aby mikročip mohol mať sledovaciu, alebo akúkoľvek podobnú závažnejšiu funkciu, potrebuje pre svoje fungovanie batériu, ktorú nedokážeme minimalizovať natoľko, aby sa zmestila do injekčnej ihly.

Podsúvanie predpojatých názorov

To, ako článok vyznieva, je jeho najväčším problémom. 

Hoci sa opiera o fakty a cituje oficiálne dokumenty EÚ, prezentuje ich zaujatým spôsobom a reflektuje v nich vlastnú predpojatosť. Konšpiračný, propagandistický, anti-západný a antisemitský pohľad na svet, aký má GlobalResearch.ca, dokáže akokoľvek kvalitnú informáciu otočiť naruby. Tento a mnohé ďalšie články to jednoznačne dokazujú. 

Ide o ukážkový príklad manipulačnej techniky “konfirmačného skreslenia”, teda tendencie “vyhľadávať, interpretovať, zameriavať sa a pamätať si informácie spôsobom, ktorý potvrdzuje predom vytvorené presvedčenie, predsudky alebo hypotézy.”

Ďalšia manipulačná technika, na ktorej článok stojí a ktorá je typická pre konšpiračných teoretikov, je predstava, že “niečo musí byť zle”. V realite to predstavuje “cielené hľadanie skrytého problému aj tam, kde žiadny nie je. Živenie predpokladu, že oficiálne informácie sú len klamstvom.” To sa nesie celým článkom, ktorý v snahe EÚ zabezpečiť kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť svojim občanom, vidí primárne sprisahanie, nekalé úmysly a finančné zisky.

Nadpis článku je zavádzajúci a nezodpovedá obsahu článku. V článku je totiž veľký priestor venovaný práve citáciám z oficiálnych dokumentov EÚ o očkovaní – akosi teda nevychádza, že by EÚ o veci “mlčalo”. Je tu teda vidieť náznak ďalšej problematickej techniky, tzv. “doublethink”“simultánne presvedčenie o správnosti protichodných myšlienok”, opät typické v prípade konšpiračných teoretikov.

Správy by mali byť poskytované vždy fakticky a objektívne, aby si čitateľ / poslucháč mohol utvoriť vlastný názor. Ak sa aj správa opiera o pravdivé informácie, ale spolu s nimi vnucuje čitateľom svoju vlastnú interpretáciu, nejedná sa o kvalitné a dôveryhodné spravodajstvo. Presne to je problém analyzovaného článku, kde fakty nie sú podávané vecne, ale sú povytrhávané z kontextu a pomiešané s konšpiračnými teóriami, nenávistnými postojmi a manipulačnými technikami.

Záver

Článok bol publikovaný a ďalej šírený predpojatými, nekorektnými portálmi, ktoré sú známe propagovaním vyhranených naratívov, zväčša namierených proti Západu a Židom. Hoci sa článok opiera o pravdivé tvrdenia, prezentuje ich manipulatívnym, nekorektným spôsobom tak, aby mu zapadli do vopred-vytvoreného obrazu o zlovestnej EÚ. Démonizovaním očkovania, ktoré ročne zachraňuje milióny životov, autor zároveň propaguje aj zdraviu-nebezpečné názory. Robí to bez akejkoľvek snahy o objektivitu, bez spomenutia kladných efektov očkovania, či prospešných aktivít EÚ v oblasti verejného zdravia.

Celkové hodnotenie redakcie: 2,1/7


Autor analýzy: Katarína Kondrótová

Close